قاچاق انسان بزرگترین تهدید

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل : رییس اجراییه داکتر عبدالله عبدالله قاچاق بران انسان را بی رحمترین کسان دانست که برای منافع خود عمل ناروا انجام میدهند
اقای عبدالله تاکید نمود که قاچاقبران انسان از مجبوریت انسان ها استفاده میکنند وبه مبارزه جدی علیه شان نیاز است
وی که در یک نشست که درهمین رابطه برگزار گردیده بود گفت ، افغانستان برای جلوگیری از قاچاق انسان قانون دارد که باید تلاش ها درین زمینه فزونی گردد
سفیرامریکا درکابل جان بس میگوید افغانستان اکنون به چارراه قاچاقبران مبدل گردیده است
وی ابرازنگرانی نموده که قاچاق انسان به تروریستان زمینه هموار میکند وافغانستان را ازین ناحیه میرنجاند
امریکا تعهد نموده که با افغانستان بصورت مشترک درین زمینه کار کند
سفارت امریکا برای یک نهاد جامعه مدنی امکانات فراهم میکند تا از قاچاق انسان ها جلو گیری کند
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments