قاتلین اباسین اعدام شدند

comments 0

0 Views

هندوکش- کابل: به اساس گزارشات، به اتهام قتل و اختطاف اباسین سه تن امروز اعدام شده اند.

عباد الله کریمی سخنگوی مطبوعاتی زندان های کشور میگوید، امروز این سه تن ساعت ده قبل از ظهر در گارنیزیون زندان پلچرخی اعدام شده اند.

اختطاف و کشتن بی رحمانه اباسین از سوی این افراد با واکنش تند مردمی رو برو گردید و خواهان اعدام عاملین این قضیه شده اند.

اباسین یک سال قبل از میان اقارب اش از سوی بضعی از افراد از ساحه شاه شهید کابل اختطاف و سپس بشکل بی رحمانه به قتل رسیده است.

قتل اباسین در رسانه ها خیلی با واکنش های تند مواجه شده است.

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *