قابل توجه وزارت صحت عامه؛ با زندگی مردم بازی نکنید!

comments 0

1 Views

نویسنده:شمس حقجو

همه میدانیم که ویروس کرونا به شدت ساری و قابل انتقال از یک فرد به فرد دیگر است و در صورت اندکترین تماس این ویروس می تواند یک فرد سالم را آلوده نماید.

ویروس کرونا که از بدو حضورش در زمین تمام ممالک را تکان داده است و کشورها به نوبه خویش در تلاش اند تا به این ویروس دوا و یا واکسین مناسب را تهیه و در اختیار جهانیان بگذارند. که برخی کشور ها به نتایج اولیه در قبال ساخت ادویه و یا واکسین برای این مرض موفق شده اند اما تا کنون سازمان صحی جهان هیچ یک از این دارو ها و واکسین های ساخته شده را به طور قطع تایید و توصیه نکرده است.

این بدیهی است که رشته طبابت یکی از دشوار ترین و همزمان با آن یکی از ظریف ترین رشته ها است چون در این رشته با اندکترین اشتباه زندگی یک انسان و یا انساهای زیاد به خطرات گوناگون و حتی مرگ مواجه میگردد.

با در نظر داشت همین حساسیت ها است که سازمان صحی جهان و جوامع طبی این موضوع را جدی میگیرند تا مبادا عواقب نا مطلوب را استفاده داروها برای مریضان به بار آورد.

در تازه ترین مورد یکتن از هموطنان ما به نام حکیم الکوزی ادعا کرده است که داروی ضد کرونا را تهیه نموده و این دارو قادر است تا مریضان مبتلا به کرونا را درمان کند.

من به عنوان یک شهروند این کشور هر تلاشی را در جهت ساخت و ساز و دریافت درمان برای کرونا و یا هر مرض دیگر را میستایم، اما یک نکته را نباید فراموش کنیم که اکثرن در چنین شرایطی مریضان راه را از چاه نمیدانند و بی امان دنبال چاره کار خویش میگردند.

به همین منظور محض این که آقای حکیم الکوزی ادعای ساخت داروی ضد کرونا را کرد مریضان و مریض داران بدون اندک تأمل به محل کار آقای الکوزی هجوم برده و خواستار این دوا شدند که این عمل میتواند نسبت به کرونا به مراتب فاجعه بار تر باشد زیرا تا کنون حتی کلینیک آقای الکوزی جواز وزارت صحت را ندارد چه رسد به این که بتواند درمان مرض کرونا را کند؟

در شرایطی که نه تنها جامعه طبی افغانستان بلکه جوامع طبی در تمام دنیا از ساخت داروی ضد کرونا عاجز آمده اند آیا به راستی آقای الکوزی این شاهکار را کرده است؟ آنهم بدون این که در این زمینه تحصیلات مسلکی داشته باشد.

از دید من هیچ عقل سلیم نباید عجولانه تصمیم بگیرد و تحت تأثیر تبلیغات کاذب افراد فرصت طلب بگردد که به این بهانه در پی میلیونر شدن اند و از مجبوریت مردم استفاده سوء می نمایند.

همچنین ایجاب میکند که وزارت صحت کشور نیز در این زمینه آرام ننشیند و اجازه ندهد که افراد فرصت طلب دست به چنین اقدام ها غیر مسئولانه بزنند.

با توجه به حساسیت این موضوع وزارت صحت در همکاری با نهادهای امنیتی و عدلی مکلف اند تا آقای الکوزی را مورد بازپرس قرار داده و در مورد چگونگی ادعای وی به صورت علمی و مسلکی تحقیقات نمایند تا در آینده از احساسات مریضان و هموطنان مجبور ما استفاده سوء نشود.

Share this page to Telegram

Comments