فرخنده باد صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان! // استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

صدسال پیش از امروز مردم آزاده افغانستان، ثمره جانبازی ها، قهرمانی ها و مبارزات استقلال طلبانه فرزندان خویش ر ا دریافتند  و استقلال کشور را که در نتیجه تهاجمات و لشکرکشی های پی درپی دولت بریتانیا سلب گردیده بود، رسما اعلام نمودند. ازآن روزتاکنون مردم افغانستان بمثابه اعضای  خانواده واحد افغانها، جشن استقلال، این بزرگترین میراث اجداد و نیاکان خود را با افتخار و سربلندی تجلیل مینمایند.  جشن استقلال بمثابه ارزش سیاسی و معنوی همه افغانها در هر جائیکه قراردارند، مورد مباهات، تجلیل وتکریم است.  زیرا برای حفظ وحصول استقلال وطن عزیز ما فرزندان همه ملیتها، اقوام، قبایل کشور، منسوبان قوای مسلح قهرمان افغانستان، سازمانهای اجتماعی، زنان، جوانان، روشنفکران وخلاصه فرزندان همه خانواده های افغان کار و مبارزه نموده اند و این روزتاریخی و ملی را گرامی داشته اند.

زنده گی طوری مقدرداشته است که افغانهادرس حریت، آزادی، استقلال ودفاع ازعدالت اجتماعی را ازاجداد و نیاکان خویش به خوبی بیاموزند وبرای حراست نوامیس ملی، استقلال وتمامیت ارضی کشور واحد و پرافتخارشان قهرمانانه مبارزه وپیکارنمایند. روح آزادیخواهی، استقلال طلبی، همدردی ودفاع از نوامیس و مفاخر ملی وتاریخی، ازکارنامه های نامداران وپیش کسوتان وطن به فرزندان ملت افغان، منتقل گردیده است. درتاریخ مبارزات طولانی ودامنه دارمردم ما، ازنخستین تهاجمات سیطره جویانه تا اکنون این خصوصیت افغانها برجسته بوده که دربرابرتجاوزگران خارجی ازهرکوی وبرزن، دلیرمردانی قامت کشیده ومشت های آهنین خودرا علیه متجاوزین بلند کرده اند. این مشخصه ی بارز افغانها، درمبارزه علیه بیگانگان متجاوز از درس های تاریخ ابومسلم خراسانی، طاهر فوشنجی، میرویس نیکه، احمدشابابا وهزاران هزارقهرمان با نام این خطه ی باستانی غنایافته والهام گرفته است.

امان الله خان یکی از شاهان مشروطه خواه و آزادی طلب افغانستان بود. او از آغاز سلطنت موضوع استقلال افغانستان را در صدر برنامه های کاری اش قرار داد. امان الله خان زمانیکه در ۳ مارچ ۱۹۱۹ تاج شاهی را به سر میکرد، چنین اعلام نمود:به آن شرط این تاج و تخت را میپذیرم که شما با اندیشه ها و افکار من همکاری کنید. حکومت افغانستان باید از نگاه داخلی و خارجی کاملاً مستقل و آزاد باشد.امان الله خان در ۳ مارچ ۱۹۱۹ طی نامۀ به حکومت بریتانیا از مرگ امیر حبیب الله خان و استعفای نصرالله خان از قدرت به نفع خودش، اطلاع داد و ضمناً از بریتانیا خواست تا استقلال افغانستان را به رسمیت شناخته و عهد نامه های جدید میان افغانستان و بریتانیا امضاء شوند.

امان الله خان قبل از دریافت جواب نامه از سوی حکومت بریتانیا، در تلاش ایجاد روابط با دیگر کشورهای جهان شد و از آنها خواست تا استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسند و با افغانستان توافقنامه های همکاری و بازرگانی عقد کنند.

امان الله خان برای جنگ سوم افغان-انگلیس آماده گی گرفته بود و به نیروهای نظامی افغانستان که در جنوب و شرق کشور مستقر بودند دستور داده بود تا برای مقابله با نظامیان انگلیسی آماده باشند.

موضوع استقلال افغانستان و جنگ سوم افغان-انگلیس از سوی بریتانیا کم اهمیت و خیلی کوچک جلوه داده شد، باوجودیکه جنگ سوم افغان-انگلیس از جمله جنگهای بزرگ به شمار میرود که دران بیش از ۱۶ میلیون پوند خسارات مالی به کشور بریتانیا وارد شد و حدوداً ۲۰۰۰ افراد نظامی آنها نیز درین جنگ هلاک شدند.

بعد ازینکه نیروی افغانی در جنگ سوم افغان انگلیس پیروز شدند، امان الله خان در ۱۸ اگست ۱۹۱۹ میلادی استقلال رسمی افغانستان را اعلام کرد و این روز را که مطابق به ۲۸ اسد است رخصتی عمومی اعلان کرد که اکنون نیز مردم افغانستان همه ساله روز استقلال افغانستان را در ۲۸ اسد جشن میگیرند، اما اینبار این روز خجسته مصادف است به صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور آنهم در شرایطی که مردم افغانستان از یک سو در آرزوی تامین صلح و ثبات سرتاسری در کشور هستند و از سوی دیگر تعاملات سیاسی و منطقوی به شدت غیرقابل پیش بینی می باشد و کشورهای منطقه و برخی از شخصیت های سیاسی و حزبی در افغانستان تلاش دارند اوضاع را به نفع شخصی و گروهی خود شان مدیریت کنند بناء بیداری و هوشیاری ملی تمامی اقوام افغانستان را در زمینه می طلبد و مردم غیور و با شهامت ما برعلاوه اینکه از روزهای ملی شان پاسداری و افتخارات شان را حفظ و به آن می بالند بایست دست به دست هم داده و شانه به شانه نیروهای دفاعی و امنیتی افغان منحیث حافظان استقلال و حریت کشور ایستاده و در برابر دشمنان صلح و ثبات قاطعانه موضعگیری نموده و تلاش های شان را برای بسیج آرا و نظریات سازنده برای تامین ثبات سرتاسری همآهنگ ساخته و دست فرصت طلبان جاه طلب و کشورهای متخاصم را که به دنبال زور و زر برای امیال شخصی و گروهی خود شان هستند از ادامه مداخلات در امور کشور کوتاه سازند.

Share this page to Telegram

Comments