فراغت 50 تن ازبانوان از کورس دو روزه فدراسیون پرورش اندام وفتنس

comments 0

0 Views

فدراسیون پرورش اندام و فتنس سیمنیار آموزشی را تحت نام اصول مربیگری و اساسات تغذیه برای بانوان برگزار نمود که بعد از دو روز آموزش 50 تن از مربیان بخش فتنس کلپهای ورزشی بانوان سند مربیگری را بدست آوردند. بربنیاد معلومات توسط نورالهدا شیرزاد سر مربی تیم ملی پرورش اندام، این سیمنار تحت نام ( آموزش اصول مربیگری واساسات تغذیه) برای آنعده از بانوانیکه مربیها واستادانی هستند که مسوولیت کلپهای پرورش اندام فتنس زنان را بعهده دارند برگزار شده بود. و سمینار متذکره توسط داکترعبدالرحمن سکرتر جنرال ونورالهداشیرزاد معاون فنی فدراسیون پرورش اندام به پیشبرده شده است. و به گفته فدراسیون پرورش اندام که در آینده نزدیک برای مربی مردها نیز چنین برنامه های آموزشی روی دست گرفته میشود.
ارش احساس

Share this page to Telegram

Comments