فرار طالبان از میز مذاکرات صلح // توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

از دو سال به این طرف و بخصوص از زمانی که دغدغه های بیرون کشیدن ملا برادر از زندان پاکستان و منصوب شدن او به مدیریت مذاکرات صلح در دفتر سیاسی طالبان در قطر بلند شد، ساختار داخلی گروه طالبان دچار مشکلات اساسی خود شده است. بعد مرگ ملا منصور دومین رهبر این گروه در پاکستان با ملاهیبت الله بیعت این گروه صورت گرفت اما این بیعت به مانند بیعت که با ملا عمر نخستین رهبر  این گروه و ملامنصور دومین رهبر این صورت گرفته بود محکم و  از  روی صداقت نبود، زیرا در زمان گزینش ملا هیب الله به عنوان رهبر این گروه ملا یعقوب پسر ارشد ملا عمر و ملا رسول از قوماندان این گروه نیز خواستار رهبری این گروه بود. اما خیلی زود ملا یعقوب بیعت ملا هیبت الله را پذیرفت اما ملا رسول از بیعت او سر زده و با افراد خود شاخه از گروه طالبان را شکل داد. با رها شدن ملا برادر از زندان پاکستان و رسیدن او به رهبری مذاکرات از آنجا که ملا برادر از افراد نزدیک و برادر زن ملا عمر میباشد و از نفوذ قابل ملاحظه ای در این گروه برخوردار است تنش های قدرت یابی یکبار دیگر در میان اینها فواره نمود. امروز بیشتر از ملاهیبت الله، ملا یعقوب، ملا رسول ملا برادر در میان گروه طالبان صاحب نفوذ گردیده و قرار اعلامیه این گروه چند قبل در مورد ملا برادر که او از موقف و نزدیکی خود با ایالات متحده آمریکا سوء استفاده میکند خشم رهبران و نظامیان را که با ملا برادر موافق نیستند بر انگیخته است. دیده میشود که طالبان منافع بزرگ خود را در زد و بند های داخلی خود فراموش نموده اند و در حال تحکیم قدرت داخل ساختاری خود میباشند. روی همین دلیل دیده میشود که طالبان از یکطرف خواهان مذاکرات اند و از طرف به ادامه جنگ و حملات استراتیژیک خود تمرکز دارند. اما این جنگ و مذاکره مبتنی بر قاعده استفاده از زور در مذاکرات برای بدست آوردن امتیازات بیشتر نیست، بلکه برای وادار نمودن قدرت های داخلی طالبان برای سپردن موقف های سیاسی و نظامی این گروه در میان خود شان میباشد. زیرا دیده شد که تداوم جنگ و عملیات های طالبان بجای آنکه بتواند موقف این گروه را در مذاکرات صلح بالا ببرد برعکس مذاکرات را از سوی ایالات متحده متوقف گردانید و حملات شدید بر مواضع این گروه در ولایات مختلف انجام شد که بر اساس آن این گروه خیلی از ساحات را که چندین سال در اختیار خود داشتند به اردوی ملی افغانستان واگذار نمودند. حملات اخیر گروه طالبان در سرک ۱۵ قصبه شهر کابل، میدان هوایی بگرام، غزنی آن هم در زمان که مذاکرات بعداز تلاش های خیلی از کشور های حامی گروه طالبان آغاز شده است دال بر ادعای نگارنده است که طالبان روند صلح را قربانی خواسته های شخصی خود نموده و با استفاده از ابراز دینی مردم افغانستان را دچار مشکل و بدبختی نموده اند. متوقف نمودن مذاکرات از سوی طالبان به عنوان فرار این گروه از مذاکرات میباشد یعنی ملا برادر خواسته است با توقف مذاکرات بتواند در داخل ساختار مشکلات که میتواند فراروی توافق میان آنها با ایالات متحده قرار بگیرد را رفع نماید تا مبادا در جریان مذاکرات باز هم عناصری با انجام حملات غیر قابل باوردست بزنند و مذاکرات را به تعویق انداخته و کلیم طالبان و به خصوص ملا برادر را از صحنه رهبری طالبان بردارند. فرار طالبان از میز مذاکره میتواند فرار تکتیکی باشد و دوباره این مذاکرات خیلی زود آغاز گردد اما این نکته را میتوان واضیح ساخت که توقف این مذاکرات سبب قتل خیلی از رهبران نظامی و اداری این گروه به بهانه های مختلف یا به دست نیرو های امنیتی افغان و یا هم ایالات متحده آمریکا خواهد شد.

Share this page to Telegram

Comments