فدراسیون فوتبال افغانستان: عضویت برونزی فوتبال پایه کنفدراسیون فوتبال آسیا را دریافت نمود

comments 0

0 Views

هندوکش _ ورزش: جانفشانی های فدراسیون فوتبال افغانستان برای توسعه فوتبال پایه در کشور موجب دریافت عضویت برونزی فوتبال پایه کنفدراسیون فوتبال آسیا شد.
امتیاز فوتبال پایه ابزار توسعه ای برای فدراسیون های عضو است تا به وسیله آن برنامه های فوتبال پایه خود را ارتقا بخشند و ۲۰ کتگوری از اجراآت را برجسته می سازد که شامل مسابقات فوتبال پایه، ساختار، برنامه ریزی و همکاری دراز مدت همراه با PFF می باشد که تمام معیارها را دارا بوده است.
فدراسیون فوتبال افغانستان بیست و چهارمین فدراسیونی است که این عضویت را دریافت کرده است که از میان سایر کشورهای قاره همقطار استرالیا، جمهوری خلق چین، و مالیزیا شده است.
فدراسیون فوتبال افغانستان بالای سه حوزه کلیدی تمرکز کرده است که عبارت اند از برنامه های فوتبال پایه که توسط فدراسیون های عضو تایید شده اند، مسابقات فوتبال پایه و کورس های فوتبال پایه.
برنامه های فوتبال پایه که مورد تایید فدراسیون های عضو هستند نقطه قوت بارزی در توسعه فوتبال پایه برای فدراسیون فوتبال افغانستان است که همین امر فلسفه همکاری با سایر فدراسیون های عضو در منطقه را شکل می دهد.
تلاش های دو جانبه همراه با حمایت های بین المللی باعث شده است زمینه بیش از ۱۸۰ بازی و مسابقه را با بیش از ۴۷۰۰ اشتراک کننده فراهم سازد.
پروژه های مختلف فدراسیون فوتبال افغانستان قومیت ها، مذاهب، و افراد سالم و اشخاص دارای معلولیت مختلف را گرد هم آورده است و مسابقات بانوان را به یکی از اولویت های عالی فدراسیون مبدل ساخته است که
هدف غایی آن افزایش اشتراک از طریق مسابقات است.
همچنان برنامه هایی را برای برگزاری لیگ ۱۴ سال نیز روی دست دارد.
مسابقات فوتبال پایه: فدراسیون فوتبال افغانستان بازی های نوجوانان را به ۴ مرحله دسته بندی نموده است: ۱- مرحله سرگرمی، ۲- مرحله بنیادی۳- مرحله تشکیلاتی و ۴- مرحله نهایی.
کودکان از سنین ۶ الی ۱۰ به مسابقات معرفی می شوند که هدف، لذت بردن آنها از فوتبال است.
سپس آنها پا به مرحله بنیادی خواهند گذاشت که برای گروه سنی ۱۱ الی ۱۳ سال می باشد که در این مرحله مسابقات مکاتب در هر ولایت برگزار خواهد شد.
از آنجایی که مسابقات آمیزه ای از آرزو و رشد مهارت ها است، مرحله تشکیلاتی متمرکز بر انتخاب بازیکنان نخبه زیر سن ۱۶ است.
از سوی دیگر، مرحله نهایی در پی بازیکنان بالقوه تیم ملی است تا آنها را برای مسابقات نوجوانان کنفدراسیون فوتبال آسیا شناسایی کند.
فدراسیون فوتبال افغانستان مسابقات فوتبال پایه برای زیر سن ۱۲، ۱۴، و ۱۶ سال پسران، و زیر سن ۱۵ و ۱۷ دختران را در چارچوب مسابقات باشگاهی و مکاتب برگزار نموده است، همچنین فدراسیون فوتبال افغانستان در نظر دارد تا مسابقات ۱۹ سال فوتسال بانوان را در سال ۲۰۲۱ شامل پلان استراتژیک توسعه ای خود برای فوتبال پایه بانوان نماید.
کورس های فوتبال پایه: فدراسیون فوتبال افغانستان سرمایه گذاری هنگفتی روی آموزش مربیان فوتبال پایه انجام داده است.
این فدراسیون ۱۲ کورس مربی گری فوتبال پایه، ۴ کارگاه آموزشی فوتبال پایه، یک کورس مدرسی فدراسیون های عضو را سالانه برگزار می نماید. همچنین ۳۵ کورس داوری برای نوجوانان و آماتورها نیز برگزار می گردد.
از سال ۲۰۱۶ بدینسو بیش از ۱۰۰۰ مربی فوتبال پایه همراه با فواید فزاینده از این کورس ها بهره برده اند.
منبع: فدراسیون فوتبال افغانستان

Share this page to Telegram

Comments