غنی: در افغانستان روی زبان فارسی دری کار زیادی نشده است

comments 0

0 Views

هندوکش –کابل :محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور می‌گوید که هنوز هم تسلسل روشن تاریخی زبان فارسی دری به میان نیامده است. او می‌گوید، زبان شهروندان افغانستان دری‌ست و شکی در آن وجود ندارد.

رئیس جمهور غنی امروز در مراسم گشایش هماندیشی‌ ملی زیر نام «افغانستان، گهوارۀ زبان فارسی دری» می‌گوید، در افغانستان در مقایسه با ایران سر تاریخ زبان فارسی دری کار چندانی صورت نگرفته است.

به گفتۀ آقای غنی، زبان فارسی در کنار پیوند مردم، زبان یک حوزۀ تمدنی نیز است.

رئیس جمهور می‌گوید، افغانستان در قلمرو زبان فارسی دری نقش اساسی داشته است و نسل جوان کشور باید ریشه‌های عمیق این زبان را درک کند و بر انجام پژوهش‌های باستان‌شناسی روی زبان‌ها و هویت تاریخی افغانستان تأکید می‌کند.

عبدالغفور آرزو، از نویسنده‌گان کشور در این هماندیشی می‌گوید، برای ظرفیت‌سازی زبان تمدنی، ایجاب می‌کند که از زبان‌های هم‌خانواده در جهت حفظ زبان فارسی استفاده شود.

در این هماندیشی اشتراک کننده‌گان پیشنهاد کردند تا مدالی به نام مولاناجلاالدین‌محمد بلخی، ضرب‌زده شود که از سوی رئیس جمهور پذیرفته شد.

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments