عوامل عمدۀ ازدحام در جاده های شهر کابل و راه های برون رفت از این چالش!

comments 0

0 Views

کابل پایتخت افغانستان که بر اساس احصائیه های رسمی نفوسی در حدود بیش از 3 ملیون و هفتصد هزار تن و بر مبنای گزارشات تائید نشده بیش از 5 ملیون تن را در خود جا داده است.

امروزه در کنار سایر چالش هایی ( هوای آلوده ، نا امنی ، فقر و..) که فرا راه کابل نشینان قرار دارد، یک چالش عمده ازدحام درترافیک این شهر می باشد.

هرچند شهر کابل مساحتی حدود 275 کیلو متر مربع را احتواء می کند و هر گاه از این مساحت بصورت فنی و مهندسی شده بهره برداری صورت گیرد ظرفیت جمعیت های بزرگتر از حال حاضر را خواهد داشت اما چند عامل سبب ازدحام در جاده ها و تراکم در شهر شده است.

1-عدم تطبیق ماستر پلان شهر سازی:

کابل که به عنوان پنجمین پایتخت در حال رشد جهان از نگاه جمعیت می باشد پس از در هم شکسته شدن رژیم طالبان و ایجاد دولت مؤقت مردم از نقاط مختلف افغانستان به این شهر شتافته و زمین های فراوانی از سوی مردم غصب گردیده و در آن خانه ها ، بلند منزل ها و شهرک های رهایشی زیادی بدون در نظر داشت ماستر پلان شهری اعمار گردید که دولت در آن زمان توجه چندانی در این زمینه مبذول نکرد اما با گذشت زمان این چالش گسترده تر گردید.

2-هجوم بی پیشینه ئ شهروندان سایر نقاط کشور به این شهر:

پس از آن که شهر کابل از آرامش نسبی برخوردار گردید شمار زیادی از شهروندان کشور بخاطر به سر بردن در آرامش به سوی کابل شتافتند که این امر سبب شد تا تراکم جمعیت در این شهر به مراتب بالا رفته که این امر نیز در آلوده گی و ازدحام کابل نقش خود را دارد.

3-عدم رعایت فرهنگ شهر نشینی از سوی شهروندان:

هجوم بی سابقه و عدم آگاهی از فرهنگ شهر نشینی باعث بی نظمی و ازدحام در شهر گردیده است.

به عنوان مثال پارک کردن موتر در کنار جاده ، توقف بیجا ، استفاده نکردن عابرین از پیاده رو ها ، نینداختن کثافات در محلات مناسب آن و… از عواملی است که سبب بندش ترافیک شهر می گردد.

4-انسداد جاده ها از سوی مسئولان حکومتی و شهروندان:

یکی از چالش های عمده ئ دیگر بسته شدن شمار زیادی از جادها و کوچه های شهر از سوی مسئولان حکومتی ، دفاتر خارجی و شهروندان کابل می باشد که به وسیله انواع گوناگون موانع جاده ها و کوچه ها را بند نموده اند .

طوری که در این اواخر دربسیاری از نقاط شهر کابل کوچه ها نیز از سوی باشنده گان بروی موتر ها مسدود گردیده که در افزایش ازدحام شهر کمک کرده است.

5-عدم جاده ها قیر ریزی شده در تمام مسیرهای شهری:

با وجود داشتن بودجه کافی در شهرداری کابل و وزارت شهرسازی کشور در جریان 16 سال گذشته این دو نهاد مربوط به استثنای چند جاده حتا قادر به نو سازی و بازسای جاده های پایتخت کشور نگردیده اند که این خود عامل بزرگ راه بندان در شهر می باشد زیرا در حال حاضر مهم ترین جاده های عبور و مرور عابرین در شهر صرف جاده های عمومی می باشد زیرا اکثر جاده های فرعی یا از با نصب موانع مسدود گردیده و یا تخریب گردیده است.

از سوی دیگر عدم اعمار ایستگاه های مشخص برای تکسی ها و سرویس های شهری نیز عامل دیگر در بندش راه ها تلقی می گردد.

6-رعایت نشدن قوانین ترافیک از سوی شماری از زورمندان و مسئولان حکومتی:

چالش دیگر که اکثراً هنگام صبح و دیگر سبب ازدحام در جاده می گردد عدم رعایت قوانین ترافیک از سوی شماری از زورمندان و مسئولان حکومتی می باشد که از جمله بی دست رفتن در جاده ها ، زورگویی ، بند کردن جاده های عمومی از در هنگام عبور مقام های حکومتی شامل آن می باشد.

با در نظر داشت موارد فوق می توانیم با بکار گیری این راهکار ها تا حدودی به مشکلات ذکر شده فایق آئیم:

1-باز کردن جاده ها و کوچه هایی که بصورت غیر ضروری از سوی مقام های دولتی و شهروندان در سراسر شهر کابل بسته گردیده است زیرا با عملی شدن این طرح حدود 70 در صد از چالش های فعلی در کوتاه مدت مرفوع می گردد.

2-ایجاد زمینه های شغلی و بازارهای عمده فروشی مواد مورد نیاز در نقاط مختلف شهر کابل؛ هرگاه در دراز مدت زمینه های شغلی برای هر شهروند در نزدیک ترین حد فاصل به منزل اش فراهم گردد و نیز بازارفروشات در نزدیکی آن واقع باشد دیگر نیاز به حضور و رفت و آمد مردم در شهر احساس نخواهد گردید و به همین ترتیب میزان ترافیک در شهر پائین می آید.

3-قیر ریزی عموم جاده ها و کوچه های شهر کابل؛ زیرا با تکمیل شدن کار قیر ریزی جاده عابرین و وسایط از جاده ها فرعی و کوچه های مختلف در مسیر ها استفاده نموده و از تراکم وسایط در جاده های عمومی کاسته می شود.

4-تنظیم سیستم ترانسپورت شهری؛ با اعمار ایستگاه ها برای بس ها و تکسی ها و ایجاد متروخط متروهای شهری از توقف بیجای تکسی ها ، سرویس ها و و نیز عابرین جلوگیری به عمل می آید.

5-مورد دیگری که می تواند در جلوگیری از ازدحام مؤثر واقع گردد احترام گذاشتن مسئولان دولتی ، زورمندان و سایر شهروندان به قانون اساسی ، قوانین ترافیکی و نیز رعایت فرهنگ شهر نشینی می باشد.

به امید کابل زیبا و قانونمند!

سید جمال اخگر

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *