عملیات تصفیوی در گیان ادامه دارد

comments 0

7 Views

هندوکش – پکتیکا : عملیات مشترک نظامی درولسوالی گیان ولایت پکتیکا ادامه دارد
یک منبع لوای یک اردوی ملی پکتیکا میگوید این عملیات از دو روز بدینسو اغاز گردیده است که دراثر ان شش قریه از وجود طالبان پاک کاری گردید
منبع میافزاید در درگیری ها تاکنون ده تن طالبان کشته وزخمی شده اند مردم محل ازین عملیات خرسند هستند که از شرطالبان خلاص شدند
درین منطقه طالبان از مردم بزور غذا و پول بنام عشر وذکات میگرفتند
عمران احمدزی

Share this page to Telegram

Comments