عملیات تصفیوی درلغمان موفقانه جریان دارد

comments 0

1166 Views

هندوکش – لغمان : مقامات حکومتی لغمان میگویند ، عملیات بهاری تحت نام نصرت درین ولایت اغاز گردیده است که درنتیجه تقریبا ۳۵ قریه از وجود مخالفین مسلح دولت پاک سازی گردیده است
محمد اصف ننگ والی ولایت لغمان به رسانه ها گفت ، بیش از ۲۰ مرکز رای دهی تحت تهدید قرار داشت امنیت ان تامین گردید
به گفته نامبرده اکثریت ساحات ولسوالی علیشنگ تصفیه شده است و۴۰ مرکز رای دهی که مورد تهدید بود ۲۰ ان امن گردیده است وتا رسیدن انتخابات مراکز بیشتر رای دهی تصفیه خواهد گردید
وی افزود که درجریان عملیات مخالفین مسلح دولت تلفات بجا گذاشته ویکتعداد اعضای این گروه کشته ومهمات شان بدست نیروهای افغان افتاده است
فرهاد شهراني

Share this page to Telegram

Comments