عمران خان: پاکستان باید خود را از غلامی امریکا نجات دهد

comments 0

0 Views

هندوکش – پاکستان: عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان می گوید که، بیشترین رهبران پاکستان غلامان امریکا اند و حرف های امریکا را بخاطر اخذ دالر می پذیرند.
نامبرده در مصاحبه با روزنامه گاردین گفته است که اگر پاکستان از امریکا وسایل نظامی و دیگر تجهیزات نگیرد به این ترتیب خود را از غلامی امریکا خلاص می سازد.
نامبرده می افزاید، بعضی از مقامات عالی رتبه در حکومت از امریکا پول می گیرند و به همین ترتیب کشور را غلام امریکا ساخته اند.
وی اضافه می کند، اکثریت بزرگان پاکستان بخاطری از اوامر امریکا اطاعت و غلامی این کشور را می کنند که به آنها ملیون ها دالر داده است و به بهانه کمک کشور ما را غلام خویش ساخته است.
تحلیلگران مسایل سیاسی در پاکستان به این باور اند که رهبر تحریک انصاف می خواهد تنفر موجود دنیا را در برابر کشورش از میان بردارد و پاکستان را از تسلط بیگانگان بیرون کند.
اما بدون موافقه فوج پاکستان این مسئله امکان پذیر به نظر نمی رسد.
محمد امان دوران

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *