علمای دینی طی اجتماع بزرگ در شهر کــــــابل جنگ جاری در کشور و حملات انتحاری را ناجائز و فاقد صبغه شرعی عنوان کردند!// نیلوفر مستعد

comments 0

0 Views

بیشتر از دوهزارتن علمای دینی متشکل از شورای سرتاسری و محلی علمای افغانستان، ملا امامان و خطبای مســاجد جامع مـــــرکز و ولایات، متنفذین و محاسن سفیدان و جوانان به روز دو شنبه 14 جـــــوزا مطابق به 20 رمضان المبارک 1439 هجری قمری با تشکیل اجتماع بزرگ در تالار لویه جرگه تداوم جنگ و بغاوت علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان را تحت عنوان جهاد که با سوء استفاده از معتقدات دینی و مذهبی توسط تروریستان و دشمنان شناخته شده این خطه اسلامی و باستانی سازماندهی و عملی می گردد و انجام حملات انفجاری و انتحاری علیه مسلمین و اهداف ملکی و نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را که فرزندان مسلمان و مومن این خطه بوده محکوم و غیر شرعی خواندند و جنگ جاری میان افغان ها را به نفع بیگانگان و دشمنان صلح و ثبات وطن و دین مقدس اسلام عنوان کرده و قربانی هر دو سوی جنگ را مسلمانان و افغان ها خواندند که بایست طرف های درگیر به آن نقطه پایان گذاشته و مخالفین مسلح به پروسه صلح پیوسته و آماده پیشبرد مذاکرات صلح بین الافغانی شده و به فرامین الهی که صلح را خیر خوانده است لبیک گفته و گردن بگزارند.

اما متاسفانه هنوز اجتماع متذکره به پایان خود نزدیک نشده بود که کوردلان وحشی و دشمنان همیشه گی مردم و ثبات کشور جواب فرامین الهی و توصیه های علمای دینی و احکام قرآنی را با انجام حمله انتحاری در دروازه ورودی مسیر منتهی به خیمه لویه جرگه دادند که منجر به شهادت و زخمی شدن عده یی از هموطنان وعلمای دینی درین ماه مبارک رمضان گردید که ماه برکت، ماه صلح و استغفار و پاکی از گناهان صغیره و کبیره است و با انجام حمله وحشیانه تروریستی نشان دادند که به فرامین دینی و شرعی هیچ زمانی وقعی نمیگزارند بل به منازعه تحمیلی و جنگ نا مقدس و دیکته شده از سوی استخبارات متخاصم منطقه علیه مردم مسلمان افغانستان ادامه می دهند و با انجام همچو حملات غیر اسلامی و غیر انسانی افغان ها را به خاک و خون کشانیده و خود باعث تداوم حضور بیگانگان تحت عناوین مختلف می گردند زیرا اگر این چنین گروه ها که تحت بهانه های گوناگون و از جمله حضور قوت های تحکیم صلح و ماموریت حمایت قاطع در کشور به جنگ و افغان کشی ادامه میدهند از لجاجت و افغان کشی دست بردارند و به روند صلح یکجا گردند هیچگونه توجیه و بهانه یی برای حضور نیروهای بین المللی تامین صلح و ثبات در افغانستان ومبارزه علیه تروریزم باقی نمی ماند بناء معلوم می گردد که گروه های تروریستی طالب و داعش نه برای اسلام و نه برای افغانستان بل برای اهداف نامیمون خود شان و استخبارات منطقه و قدرت طلبی دنیوی و منفعت پول سیاه استخباراتی می جنگند و همه روزه ده ها تن  هموطن مسلمان را تلاش دارند یتیم، بیوه و بی خانمان سازند.

بناء از علمای دینی و اقشار گوناگون جامعه می طلبیم که صدای برحق صلح طلبی مسلمین و بیزاری افغان ها از جنگ و نا امنی را از طریق منابر مساجد شریف و سایر نشست ها و گردهمآیی ها بلند کرده و تداوم جنگ خانمانسوز و تحمیلی بیگانگان را که توسط مخالفین مسلح با استفاده سوء از معتقدات مذهبی و دینی به پیش می رود به شدت تقبیح و محکوم نموده به همکاری های بی شائبه شان با نیروهای دفاعی و امنیتی ادامه  داده و و از دست آوردهای سیاسی، اقتصادی و زیر بنایی حکومت وحدت ملی حمایت همه جانبه نموده و مخالفین مسلح را به پیوستن به روند صلح و مذاکرات بین الافغانی و نشستن پای میز مذاکره تشویق و ترغیب نمایند.

Share this page to Telegram

Comments