عقد تفاهمنامه مشترك ميان نماينده گان عضوى پروژه كاسا١٠٠٠

comments 0

2 Views

هندوکش –الما تا : در نشست چهار جانبه ى دیروز كه در شهر آلماتى قزاقستان ميان نمايندگان چهار عضو پروژه كاسا١٠٠٠ (افغانستان، قزاقستان،  تاجيكستان و پاكستان ) برگزار گرديده بود، تفاهمنامه مشترك ميان نماينده گان اعضاى پروژه كاسا ١٠٠٠ به امضاء رسيد.

بر اساس تفاهمنامه امضاء شده اين جلسه، ايجاد كميته هاى فرعى شامل مشاور حقوقى و دبيرخانه، لين انتقال برق بخش پاكستان به طول ١١٠ كيلومتر از تورخم به نوشهره و ايجاد كميته چهار گانه به منظور تسريع روند كار پروژه كاسا ١٠٠٠،  از  مباحثى مهم در اين نشست بود كه ميان نمايندگان آن بحث و مورد تأييد قرار گرفت.

پروژه كاسا ١٠٠٠ يكى از مهمترين پروژه منطقه يى  ميان آسياى ميانه و آسياى جنوبى ميباشد كه با تطبيق اين پروژه افغانستان ، سالانه ٤٠ تا ٦٠ ميليون دالر حق الترانزيت دريافت خواهد كرد.

با تطبيق اين پروژه ١٣٠٠ ميگاوات برق از كشور هاى قرغيزستان و تاجكستان از طريق افغانستان به پاكستان انتقال ميكند كه از اين پروژه، افغانستان ٣٠٠ ميگاوات برق  دريافت خواهد كرد.

عزت تبیان

Share this page to Telegram

Comments