عفو بین الملل خواهان محاکمه ی مرتکبین کشتار مردم در جریان اعتراضات گردید

comments 0

2 Views

هندوکش-ایران : عفو بین الملل خواهان محاکمه و مجازات کسانی گردید که در جریان تظاهرات در این کشور مرتکب کشتار مردم گردیده بود

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید گمان می‌رود بیش از دوصد تن در جریان سرکوب تظاهرات اخیر در ایران کشته شده باشند، تظاهراتی که در اعتراض به بلند رفتن قیمت نفت در آن کشور به راه افتاده بود.

تظاهرات وسیع در چندین شهر ایران   از آن آغاز شد که حکومت ایران اعلان کرد قیمت نفت را سه چند بلند می‌برد. ولی این تظاهرات بزودی توسط نیروهای امنیتی ایران سرکوب شد و خدمات اینترنتی نیز برای یک هفته متوقف گردید.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید شمار زیاد از افراد در شهر شهریار کشته شدند.

سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته شمار قربانیان جریان سرکوب تظاهرات را ۱۶۱ تن خوانده بود.

 توریالی سحر

Share this page to Telegram

Comments