عدم موجودیت اوراق تذکره درپکتیکا

comments 0

2 Views

هندوکش – پکتیکا : در بیشتر مناطق پکتیکا اوراق تذکره تمام شده ومردم نمیتوانند برای رای دهی ثبت نام کنند .
مردم میخواهند تا پروسه ثبت نام تمدید گردد ودرمناطق که ناامن است عملیات راه اندازی گردد .
به همین منظور بزرگان قومی جلسه برگزار کردند واز مسولین لوازم مورد نیاز را درخواست کردند .
درنشست نبی مصداق مشاور رییس جمهور نیز تایید کرده است که بعضی اشخاص قصدا میخواهند دربعضی مناطق انتخابات برگزار نگردد.
اقای مصداق از مردم خواسته است که بشکل وسیع درانتخابات اشتراک کنند وبرای نامزد مورد نظرخود رای دهند.

Share this page to Telegram

Comments