عدم توجه به مشکلات پناهجویان؛انسانیت را خفه میسازد//شمس حقجو

comments 0

0 Views

پناهجویی که از گذشته های دور تا اکنون یکی از جدی ترین چالش های بشر بوده، این روند متأسفانه تا کنون ادامه دارد و طوری که به نظر میرسد در مقایسه با گذشته سهولت هایی برای پناهجویان در بیشتر کشور ها به ویژه ممالک غربی بهبود قابل ملاحظه یی یافته است مگر این چالش در کشور های آسیایی مخصوصاً ممالکی مانند افغانستان همچنان پا برجاست.

با آن که سازمان ملل و سایر سازمانهای حقوق بشری در تلاش بهبود وضع حقوق بشری به ویژه پناهجویان در سراسر جهان اند اما این وضع در کشورهای جهان سومی به دلایل گوناگون از جمله عدم موجودیت قانون مهاجرت،عدم موجودیت امنیت لازم،عدم آگاهی شهروندان از حقوق پناهجویان و عدم توجه مسئولان حکومتی کشورها عواملی اند که به صورت دقیق حقوق پناهجویی در آن کشورها رعایت نمی شود.

این بدیهی است که امروزه افغانستان بیشترین رقم پنهجویان را در جهان تشکیل میدهد که بخش بزرگی از این مهاجران در کشورهای ایران و پاکستان به شکل قانونی و غیر قانونی سکنا گزیده اند.

هرچند در این اواخر شکایت ها از وضع بد پناهجویان در کمپ های کشورهای اروپایی از جمله یونان نیز بالا گرفته است اما ایران و پاکستان ممالکی اند که به دلیل کثرت شمار پناهجویان بیشترین رقم خشونت علیه پناهجویان را شاهد بوده اند.

در ایران و پاکستان پناهجویان به ویژه افغانستان بدترین نوع خشونت ها را شاهد بوده اند که تا کنون گوشه هایی از این خشونت ها رسانه یی شده است.

آنچه را در بالا تذکر دادم در واقع از مکلفیت های حکومت هاست تا به مشکلات پناهجویان رسیده گی جدی نمایند چون پناهجویان به امید بهبود وضع معیشتی و مصئونیت خویش ترجیح میدهند از خانه و کاشانه شان دور و در دیار دیگری پناهنده شوند.

در کنار سایر ممالک کشور ما افغانستان نیز تاکنون طوری که شاید و باید مکلفیت خویش را در قبال پناهجویانی که بنا بر هر دلیلی افغانستان را نسبت به کشور خویش ترجیح داده اند ، اداء نکرده است.

به دلیل همین کم کاری یکتن از پناهجویان ایرانی که به کشور ما درخواست پناهندگی داده است دست به اعتصاب زده است.

حکومت افغانستان نیز به عنوان عضو سازمان ملل که متعهد به اجرای میثاق های بین المللی می باشد باید در زمینه فراهم آوری تسهیلات لازم برای پناهندگانی که به کشور ما در خواست پناهندگی داده اند مبذول نماید زیرا شخصی به صد ها آرمان و امید و به آروزی بهبود در وضعیش معیشتی و امنیتی خویش به کشور پناه می آورد بناءً دولت ما نیز میبائیست مکلفیت خویش را در قبال آنان به بهترین وجه انجام دهد چون آمار درخواست پناهجویان به کشور ما در حدی نیست که حکومت نتواند برای آنان کار موثر انجام دهد.

بر اساس آمار ها حدود بیش از 800 از اتباع خارجی به کشور ما درخواست پناهندگی داده اند که این رقم درشت به نظر میرسد و بودیجه زیاد صرف تأمین مصارف آنان گردد.

توجه به پناهجویان از سوی حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر در واقع سبب سرفرازی ملت افغانستان در میان سایر ملل میگردد و این امر باعث میشود که دولت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد و غرض دفاع از حقوق آنعده از شهروندان افغانستان که به سایر کشورها پناهنده شده اند با قاطعیت دفاع نموده ،کارکردها و تسهیلاتی را که برای پناهجویان خارجی در افغانستان فراهم آورده است، خویش را بر رخ جهانیان بکشد.

Share this page to Telegram

Comments