عدم بازداشت بانوانی که حجاب را در ایران رعایت نمی کنند

comments 0

0 Views

هندوکش _ ایران: در خبر منتشر شده از سوی رسانه های ایرانی آمده است که حکومت ایران دیگر بانوان را بخاطر عدم رعایت حجاب اسلامی بازداشت نمی کند.
روزنامه نیمه دولتی تسنیم نوشته است، برای کسانی که حجاب را رعایت نمی کنند به رهنمایی پولیس کورس های آموزشی تدویر می گردد.
از جانب دیگر برید جنرال حسین رحیمی به رسانه ها گفته است که، پس از این آنعده از بانوانی که حجاب را رعایت نمی کنند نه بازداشت می شوند و نه هم بر علیه آنان پرونده قضایی ترتیب می شود.
به نوشته تسنیم، هرگاه کسی پس از فراگیری کورس آموزشی باز هم حجاب را رعایت نکند با آنان برخورد قانونی صورت می گیرد.
این در حالی است که به شمول افغانستان ، پاکستان، عربستان و شمار دیگری از کشور ها حجاب را به دیدۀ قدر نگریسته و به این باور اند که حجاب زیور بانوان است.
محمد امان دوران

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply