عبدالله عبدالله بر مزار شهدای جنبش روشنایی اکلیل گل گذاشت

comments 0

6 Views

هندوکش-کابل : رییس اجرایه با شماری از سیاسیون و اعضای ارشد تیم ثبات و همگرایی بر سر مزار شهدای جنبش روشنایی رفته و بعد از اتحاف دعا در حق شهدا بر مزار آنها اکلیل گل گذاشت

در همین حال ذوالفقار امید، از رهبران جنبش روشنایی نیز در این دیدار گفت، تیم ثبات و همگرایی دو مساله عمده که یکی عبور خط انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر اصلی آن و دوم، لغو سهمیه بندی ظالمانه کانکور را به صورت صریح پذیرفته است.

رهبران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان یک سنگ که در آن تمام مشخصات شهدای جنبش روشنایی در آن حک شده را روی تپه شهدای روشنایی گذاشتند.

در همین حال، حضور رهبران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در تپه شهدای روشنایی، با واکنش شماری از شهروندان و دیگر رهبران جنبش روشنایی نیز همراه شده است چنانچه بعضی با این کار مخالفت نموده و ان را سیاسی عنوان کردهاند و شماری هم اقدام نیک برای همدیگر پذیری دانسته اند

جنبش روشنایی که برای اعتراض عبور لین برق از مسیر سالنگ در چوک دهمزنگ جمع شده بودند در اثر انفجار مواد منفجره صد ها تن تظاهر کنندگان به شهادت رسیدند

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments