عباس استانکزی(اساسی ترین مهرۀ آی اس آی در میان گروه طالبان)// سید جمال اخگر

comments 0

0 Views

عباس استانکزی رئیس هیئت گفتگو کننده مذاکرات صلح گروه هراس افگن طالبان با امریکا در تازه ترین اظهارات خویش خواست های اصلی بادار ملعون خویش را بر زبان آورد و نقاب از چهرۀ اصلی خود و سایر رهبران این گروه برداشته و نشان داد که تا چه اندازه ای برای خواست های باداران خویش مطیع اند.

عباس استانکزی که یکی از چهره های معامله گر و سیاه آی اس آی در میان گروه طالبان می باشد در تازه ترین اظهارات خویش به صورت غیر مسئولانه اما کاملاً غرض آلوده اهانت بزرگی در حق ملت و حکومت افغانستان به ویژه نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی کشور روا داشته است که این عمل شنیع وی به وضاحت نشاندهندۀ خود فروختگی و وابستگی این چهره بدنام در برابر مشتی پول برای استخبارات پاکستان می باشد.

شخصی که تا همین اکنون از طفیل کشورهای مغرض در امور افغانستان مانند؛ عربستان ، امارات متحده عرب ، قطر ،ایران، روسیه و پاکستان تغذیه می نماید با بیشرمی تمام در مصاحبه با یکی از رسانه ها گفته است که در صورت برقراری صلح و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ارتش ملی ، پولیس ملی و امنیت ملی این کشور نیز منحل گردد.

آن چه را که امروز عباس استانکزی بر زبان می راند در واقع از آرزو های دیرین حکومت پاکستان می باشد مگر باید خاطر نشان کرد که پاکستان و مزدوران لعین آن این آرمان کثیف خویش را به گور خواهند برد زیرا نیروهای امنیتی و دفاعی کشور متشکل از جوانان رشید ، برومند ، وطن دوست و متعهدی اند که به هیچ وجه مانند استانکزی مزدور آرمانها ، اهداف و وجدان خویش را در برابر پاکستانی های دال خوار و سایر کشورهای بد دیانت در امور افغانستان سودا نکرده و تا پای جان به خاطر رفاه و آسایش عموم شهروندان کشور می کوشند و غرض تحقق این اهداف مقدس حاضرند جان های شیرین خویش را فدا نمایند.

می خواهم به صفت یک شهروند ملکی افغانستان برای استانکزی و سایر مهره های سیاه آی اس آی در میان گروه طالبان بگویم که ؛این نیروهای قهرمان ارتش ملی ،پولیس ملی و امنیت ملی بودند که پس از سقوط رژیم مستبد طالبان از هزاران حمله بزدلانه طالبان و باداران خونخوار و هراس افگن شان جلوگیری نموده و هزران دال خوار پاکستانی را که برای به خاک و خون نشاندن هموطنان بیگناه ما آستین بالا زده بودند تار و مار نمودند که این روند همچنان ادامه دارد.

با تمام ایمان می توانم بگویم که در صورت به کرسی نشستن گفتگوهای صلح نیروهای قهرمان امنیتی ما تاج سر شهروندان و خار چشم دشمنان و همسایگان نا خلف مان خواهند بود چون تاریخ به اثبات رسانیده است که مردم با شهامت افغانستان هیچگاه مانند عباس استانکزی و یک عده مردمان سست عنصر دیگر شرف و وقار خویش را برای بیگانگان سودا نمی کنند و همواره با قامت بلند و دستان نیرومند کمر دشمنان و مزدوران آنها را شکسته اند.

بگذار پاکستان ، عباس استانکزی و یک مشت وطنفروش و معامله گر دیگر به اصلاح در شکم خود دُهلک زده و بگویند که ما این و آن می خواهیم اما این ملت سربلند افغانستان است که تصمیم می گیرد با کی ها و تحت چه شریطی صلح نمایند.

رو سیاه باد معامله گران و مزدوران آی اس آی!

Share this page to Telegram

Comments