طی ۵ سال گذشته در اثر خشونت طالبان چهار میلیون نفر خانه بدوش گردیده اند

comments 0

16 Views

هندوکش-کابل : وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید ،که طی پنج سال گذشته تا کنون چهار میلیون تن در اثر خشونت های گروه های تروریستی بخصوص طالبان از خانه هایشان بیجاه گردیده اند

سید حسین عالمی بلخی در یک نشست در کابل گفت ، طی پنج سال گذشته در اثر خشونت ها چهار میلیون تن بیجاه گردیده اند که به مشکلات دومیلیون انها از جانب دولت رسیدگی صورت گرفته است

 به گفته بلخی موضوع بیجاه شدگان اکنون نه تنها مورد توجه جهان و کشور های کمک کننده نیز قرار گرفته اند

وزارت عودت کنندگان و مهاجرین روی یک کار شیوه ی کار میکند تا راه حل مشکلات بیجاه شدگان را پیدا کنند

 قابل یاد آوریست که طالبان درین اواخر از خانه های افراد ملکی منحیث سنگر استفاده میکنند که همین موضوع باعث افزایش تلفات ملکی و شمار بیجاه شده گان نیز گردیده است

سپوږمۍ پوپلزۍ

Share this page to Telegram

Comments