طرفداران تیم ثبات و همگرایی در سه ولایت دست به تظاهرات ضد تقلب زدند

comments 0

51 Views

هندوکش-کابل : به سلسله اعتراضات ضد تقلب مردمی در ولایات کشور روز چهار شنبه هواداران تیم ثبات و همگرایی

در ولایت های پروان، جوزجان و پنجشیر به جاده ها آمدند.

وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان درین رابطه میگوید که شماری از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در ولایت پروان تظاهرات کردند.

شهکار افزود، نیروهای امنیتی برای معترضین تدابیر امنیتی گرفته بودند و این تظاهرات به شکل مسالیمت آمیز خاتمه یافته است.

از سویی هم عبدالمعروف ازر، سخنگوی والی جوزجان   گفت: شماری از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان تظاهرات کردند.

ازر افزود، این تظاهرات به شکل مسالمت آمیز برگزار شده است.

هوادران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در ولایت پنجشیر نیز به جاده ها آمدند و با نشر یک اعلامیه، به تظاهرات شان خاتمه دادند.

این در حالیست که از این پیش از این هواداران این دسته انتخاباتی در ولایات کابل، بغلان، فاریاب، سرپل و تخار دست به اعتراض زده بودند

عبیداردپور

Share this page to Telegram

Comments