طرح میثاق امنیتی راهکار برای کاهش جرایم/توفیق عظیمی

comments 0

1 Views

در هر جامعه انسانی امنیت یکی از موضوعات اساسی و مهم است و بدون امنیت دستیابی به رفاه، آسایش و آرامش امر مهال و غیر ممکن به نظر می رسد در موجودیت امنیت و ثبات؛ زندگی رنگی بهتری به خود می گیرد جامعه پویا می گردد، تحرک اجتماعی شکل می گیرد، اقتصاد بهبود می یابد و سهولت های اجتماعی فراهم گردیده زیربناها توسعه می یابد و شهروندان از خدمات عامه می توانند مستفید گردند.
متأسفانه امری که مردم افغانستان از دیر باز بدینسو از نبود آن رنج می برد گروه های یاغی و باغی تحت نام طالب، داعش، القاعده و یا لندغر آرامش و ثبات را از شهروندان ربوده و نا امیدی را به ارمغان آورده اند؛ فقر را گسترش و نارضایتی ها را در میان شهروندان افزایش داده اند.
اکنون به منظور مبارزه مؤثر و همه جانبه، نهاد های امنیتی کشور طرح جامعی را تحت نام (میثاق امنیتی) برای بهبود امنیت و کاهش جرایم جنایی شهر کابل و مجادله با تبهکاران رویدست گرفته اند در این طرح مردم و شهروندان کابل در همکاری با نیروهای امنیتی و کشفی در کاهش جرایم جنایی و گرفتاری مجرمین، سارقین، دزدان مسلح وافراد اخلال گر نظم عامه مبارزه مشترک می نمایند و با سهم گیری فعال در شناسایی مجرمین و قانون شکنان، نقش بارزی ایفا می نمایند.
قدر مسلم است که همکاری مردم می توانند امنیت خوب ترو بهتر را برای شهروندان کابل و سایر شهر های کشور تأمین نموده و مردم را از نگرانی نجات دهند از این رو است که این طرح مورد حمایت و استقبال همه شهروندان کشور قرار گرفته است.
اکنون وقت آن است که شهروندان کشور با ادای مسولیت دینی و ایمانی شان در کاهش و جلوگیری از جرایم جنایی در شهر و محلات زندگی شان در افشای افراد جنایت پیشه، سارقین مسلح و افراد بی بندوبار با نیروهای امنیتی و کشفی شان همکاری صادقانه نموده و دین ملی و انسانی شان را برای بهبود امنیت و ثبات کشور اداء نمایند تا مردم ما در یک فضای عاری از خشونت و بدون هراس به زندگی روزمره شان ادامه دهند.
والسلام

 

Share this page to Telegram

Comments