طرح قانون انتخابات توشیح گردید

comments 0

6 Views

هندوکش- کابل : طرح قانون انتخابات تعدیل گردیده وبه توشیح رسید وگفته میشود بعد ازین روند انتخاب کمشنران جدید نیز اغاز خواهد گردید.

این منابع می گویند، قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری را کمیشنران جدید مدیریت کنند.

در همین حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید، امروز سه شنبه مسودۀ قانون انتخابات در کابینه تصویب و توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امضأ شد.

به گفته آقای مرتضوی، در قانون جدید انتخابات تغییراتی به میان آمده که حذف کمیته گزینش یکی از موارد آن می باشد.

قانون جدید سن کاندیدان شورا های ولسوالی را ۲۵ تعیین نموده است وهمچنان

در این قانون همچنان برای زنان ۲۵ درصد سهم برای زنان در شورا‌های ولسوالی‌ها در نظر گرفته شده است.

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments