طرح افزایش معاش معلمین وزارت معارف به ریاست جمهوری سپرده شد

comments 0

32 Views

هندوکش-کابل :وزارت معارف می گوید که جهت رفع مشکلات مالی معلمان طرح افزایش معاش و امتیازات آموزگاران را به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است.

وزارت معارف دیروز در یک اعلامیه گفته است که در چهارچوب پالیسی افزایش معاشات کارمندان خدمات ملکی، پرداخت کرایه موتر، روزانه ۸۰ افغانی فی معلم، اجرای امتیازات منطقه ای و امتیازات مسلکی ماهانه ۵۰۰ افغانی برای آموزگاران  با مدرک صنف دوازدهم و ۱۰۰۰ افغانی برای معلمان با مدرک صنف چهاردهم از موارد بزرگ این طرح اند.

وزارت معارف ناچیز بودن معاشات آموزگاران، پرداخت یک بخش از معاشات ماهوار برای کرایه موتر جهت رفت و برگشت به وظیفه، عدم پرداخت امتیازات مسلکی فارغان صنوف دوازده و چهارده و عدم پرداخت امتیازات منطقوی آموزگاران را از مشکلاتی دانسته است که در حال حاضر آموزگاران با آن روبرو هستند.

در اعلامیه وزارت معارف آماده است که تایید این طرح از سوی رهبری حکومت بر کیفیت تعلیم وتربیه در کشور تاثیر خواهد گذاشت و وزارت معارف نیز تعهد سپرده است که برای بهبود وضعیت معیشتی آموزگاران آپارتمان های رهایشی را در نزدیکی محلات زندگی آنان در اقساط طولانی مدت توزیع نماید.

این درحالی است که شماری از آموزگاران در چند روز اخیر در چندین ولایت افغانستان به دلیل کافی نبودن معاش و امنتیازات شان دست به تحصن کاری زده بودند

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments