طالبان چی میخواهند ؟ / نیلوفر مستعد

comments 0

1 Views

زمانیکه طالبان در سال ۱۳۷۵ با حمایت مستقیم استخبارات پاکستان و اردوی آن کشور وارد ولایت کندهار گردیدند و از همان ولایت با بیرق سفید اعلان امارت نمودند و موجودیت خود را با مداخله نظامیان کشور پاکستان اعلان نمودند و با کمک نیروهای نظامی پاکستان  به سرعت در حال پیشرفت بودند و مردم که در آن زمان این گروه را مسلمان میدانستند از آنها به گرمی استقبال نمودند و حکومت که در آن زمان زمام امور را به دست داشت بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی بدون هیچ گونه جنگ و خون ریزی حکومت را تسلیم این گروه نموده و عقب نشینی کردند . اما طالبان با حمایت نظامیان پاکستان در اولین اقدام شان در کشور رئیس جمهور پیشین داکتر نجیب الله را که سرسخت دشمن سیاست های  پاکستان در قبال افغانستان بود به حلقه دار آویختند و بعد از تسلط بر اکثر نقاط کشور تمام تجهیزات نظامی و دار و ندار اردوی افغانستان را تسلیم کشور پاکستان نمودند و بزرگترین نظامیان استخباراتی (isi)در پست های کلیدی کشور زیر نام طالب جابجا گردیدند تا به تمام امور کشور دسترسی کامل داشته باشند .

اما بعد از گذشت چند وقت طالبان به گفته همان باداران خارجی شان ظلم و ستم را در برابر ملت مظلوم افغانستان شدت بخشیدن و مردم در حالت دشوار اقتصادی قرار گرفتند زنان از حق تحصیل محروم شدند مردم زیادتر از وظایف شان برکنار و فقر و تنک دستی دامن گیر مردم در کشور گردید و عده ای از شهروندان بر اثر مسافرت به بیرون در خارج از کشور زبان زد عام و خاص شدند که این دوره در تاریخ افغانستان یک دوره سیاه تاریخی نامیده شده است ، و از حالت بجود آمده درآن زمان بیشتر کشور پاکستان منفعت میبرد ، و این منفعت ها شامل مواردی زیادی است که نام بردن از آنها در این نوشتار نمی کنجد ، اما خلاصه کشور پاکستان با استفاده از تحولات و نامنی از آب های افغانستان گرفته تا فروش مواد خوراکی تاریخ تیر شده در حق کشور همسایه خود جفا کرده / میکند  . بعد از این که حملات یازدهم سبتامبر در ایالات متحده امریکا توسط خطرناک ترین تروریست جهان اسامه بن لادن صورت گرفت که در این حمله تعداد زیادی ازشهروندان امریکا کشته شدند و امریکا بعد از این حمله متوجه گردید که خطرناک ترین عامل تهدید کننده در جهان تروریزم است که تمام لانه های آنها در کشور پاکستان قرار دارند و طالبان که در افغانستان حکومت کردن نیز به شکل مستقیم از طرف کشور پاکستان حمایت و رهبری شدن و تنها جبهه که در برابر طالبان و پاکستان می جنگند جبهه شمال بود و امریکا با متحدینش ناتو به کمک نظامی جبهه شتافتند و با حمایت این جبهه توانستند که رژیم سیاه طالبان را به عقب برانند  . اما دیری نگذشت که طالبان دوباره با حمایت همان باداران قبلی شان شروع به تحرکات نمودند و با حمایت های شبکه های داخلی و خارجی تقویت و گسترش داده شدن چون اکثر سرک ها ، ساختمان ها و دیگر امکانات با مساعدت های خارجی ها در افغانستان اعمار گردیده بودند پاکستان که در لباس دوست ولی دشمن اصلی و واقعی مردم افغانستان است این حالت را باعث پیشرفت و ترقی مردم افغانستان می دانستند و باز هم به همان شیطنت و منافقت های خود ادامه دادند و غلامان حلقه به گوش خود همان طالبان را وظیفه دادند تا تمام تاسیسات که در افغانستان اعمار گردیده به خاک یکسان نمایند و در برابر این کار غلامان خود به آنها یک مقدار پول ناچیز تادیه میکردند و همان غلامان ISI که خود را مسلمان و جنگ خود را جهاد می گفتند به کشتار بی رحمانه هم وطنان خود شروع نمودند و هموطنان خود را کافر و غلامان خارجی می گفتند و تنها خواست طالبان همانا خواست سازمان استخباراتی کشور پاکستان بود / است که وطن خود را به ویرانه تبدیل نمایند و هر روز مردم مظلوم خود را قربانی نمایند طالبان و سازمان استخباراتی پاکستان هرگز خواهان صلح در کشور نیستند و نمی گذارند که صلح در افغانستان به میان بیاید و مردم به آرزوی دیرین خود برسند .

به امید روزی که طالبان غلامی خارجی ها را رها نموده و در کنار مردم خود در آبادی کشور سهیم شوند

Share this page to Telegram

Comments