طالبان پول یک جوان تاراج نموده و بعداً وی را به قتل رساندند.

comments 0

0 Views

هندوکش – کندز: در نزدیکی مرکز کندز طالبان شب گذشته یک جوان را نخست از خانه بیرون نموده و پول او را تارج نموده و بعداً وی را به شهادت رسانیدند.
این حادثه در منطقه جرگذرنزدیک مرکز کندز اتفاق افتاده است.
باشنده گان محل به هندوکش پرس گفتند که این جوان به تازه گی از ایران به کشور آمده بود و یک صد و بیست هزار افغانی پول با خود داشت.
از جانب دیگر نزدیکان این جوان می گویند نا وقت شب در هنگام آمدن طالبان آنها یک تن را شناسایی کردند و سپس همین شخص در حضور جرگۀ قومی اقرار کرد که این کار را به همکاری شش تن طالب دیگر و به فرمان مولوی نصرت قومندان خویش انجام داده اند.
هویت شش تن دیگر تا کنون روشن نیست اما باشنده گان محل می گویند که طالبان به خانواده مقتول ده لک افغانی پیشنهاد کرده اند تا از این حادثه صرف نظر نموده و قاتلین را ببخشند.
مردم منطقه میگویند خانواده مقتول می کوشند تا به مراجع رسمی رجوع نمایند مگر تا کنون این کار را نکرده اند.
باشنده گان محل می افزایند که بخشیدن قاتل مورد قبول آنها نیست و به هر نحوی که میشود شش تن قاتل به شمول قومندان آنها قصاص شوند.
باید گفت که مردم این منطقه همواره از ظلم، بیداد و چپاولگری طالبان شکایت دارند.
شاه رسول غزنوی ـ کندز

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *