طالبان هولناک تر از صاعقه چنگیزیان اند!!!/ نیلوفر مستعد

comments 0

1 Views

مردم افغانستان در طول تاریخ درد های بی شماری را کشیده و مصیبت های بی شماری را متحمل شده اند که یکی از آنان لشکر ویرانگر چنگیزیان است. این لشکر مرگ آفرین پس از شکستن مرزها و یورش در سرزمین ما ظالمانه وحشت آفریدن و از سر ها مناره و کشته ها پشته ها ساختند  که تاریخ ما همه اش را به یاد دارد .

اما آنها هرگز  با ادعای رضایت خدا و تطبیق احکام شریعت الهی خود را نپوشیدند و تظاهر بر تطبیق عدالت الهی نکرده اند .

اما گروه طالبان که خود را پرچم داران و پیروان واقعی پاکیزه ترین عقیده و دین در جهان یعنی اسلام معرفی میکنند ولی وحشت گری و خشونت آفرینی شان به مراتب بد تر از چنگیزیان است. چون سالهاست جنایت می آفریینند و از آن لحظه یی هم خسته نمی شوند. و آخرین جنایت شان کشتار وحشت بار زنان و کودکان مظلوم در بازار مرکز ولایت بامیان است که دهها خانواده را به خاک و خون کشاند.  اینها جنایات و نا روایی های شانرا به نام اسلام مرتکب می شوند و خیلی دردناک تر از همه که حرام ها را حلال می شمارند و بر خلاف فرمان  و رضای خدا عمل می کنند و ادعای اجر و پاداش و سعادت اخروی  را هم دارند.

آیا اسلام به تخریب اماکن عام المنفعه دستور می دهد ، آیا در اسلام کشتن انسان های بی گناه آنهم در نهاد های  تعلیمی و تحصیلی ممنوع نیست ، آیا قطاع الطریقی و نا امن ساختن راه ها دلیل شرعی دارد. مگر دین مقدس اسلام بر حرمت گذاری بر جان ، مال و ناموس مردم امر نکرده است.

اینها مجوز وحشت گری های شان را از کجا می گیرند ، مرجع و منبع آن کجا و چه کسی است ،  مطمناً دینی که مژده دهنده رحمت و برکت است و کتابی که ما آنرا مرجع هدایت و راه یابی بشر به سعادت و خوشبختی  می دانیم ، جواز دهندة این اعمال نبوده و نه تنها که به آن دستور نداده بلکه از آن بشدت متنفر و بیزار است .

واضیح است که این جنایات ریشه در بستر ظالمان و فرعونیان این عصر دارد و فرمان آنهای است که نه از خدا می ترسند و نه از آخرت هراس دارند و همه فکر و تلاش شان کسب منافع شوم شیطانی است.

طالبان باید از راهی که میروند دوباره برگردند و نگذارند تا دیگر مادران بی فرزند و شوهران بی همسر و اطفال معصوم بی سرپرست شوند.

Share this page to Telegram

Comments