طالبان همچنان ناقضین حقوق بشر // عارف نظری

comments 0

1 Views

اگر گفته شود که بزرگترین عامل کشته شدن افراد ملکی گروه طالبان و همکاران فکری و خط مشی آنها چون شبکه تروریستی حقانی ، داعش و دیگر گروهک های تروریستی فعال در منطقه اند ادعا قابل اثبات و نزدیک به حقانیت است .

گرچه طالبان همواره ادعا دست داشتن در کشته شدن افراد ملکی را در حملات بزرگ و در موارد در حملات کوچک توجیه و رد نموده اند.اما شواهد ، مدارک و گزارش ها همواره نشان داده است که این گروه بزرگترین ناقضین حقوق بشر در دونیم دهه گذشته در افغانستان میباشند. حملات انتحاری و ماین های کنار جاده ای و حتی حملات سازمان یافته از سوی این گروه و همراهان شان همواره جان افراد ملکی را گرفته و دلیل بر این ادعا آن است که این گروه در جنگ های خود به هیچ نوع قاعده جنگی و حقوق بشری احترام قایل نبوده و تلاش نموده اند با نقض حقوق بشر به اهداف خود دست یابند. هیچ حمله انتحاری و یا ماین کنار جاده ای و همین طور حملات سازمان یافته ای وجود ندارد که سر نخ از دست داشتن این گروه در آن دیده نشود.

در آخرین گزارش که از سوی سازمان ملل متحد در سال 2020 در مورد گروه طالبان به نشر رسیده دیده شد که این گروه نه تنها که 40 درصد عامل کشته شدن افراد ملکی و افزایش خشونت ها در کشور اند که همکار بزرگ گروه های تروریستی چون داعش ، القاعده و شبکه حقانی و دیگر گروهک های فعال پاکستانی نیز میباشند که هر یک از این گروه ها نیز در کنار طالبان دست به اعمال زده اند که کاملاٌ در منافات به حقوق بشر قرار داشته و هر عمل شان از آنجا که عمل تروریستی بوده است از سوی جهانیان محکوم گردیده .

در تازه ترین گزارش که از سوی کمیسون حقوق بشر به تاریخ 28 سرطان سال جاری به نشر رسیده است همچنان نشان داده شد که طالبان از جمله بزرگترین ناقضین حقوق بشر در افغانستان اند. در این گزارش آمده است که در ده ماه گذشته حملات که طالبان بر نمازگزاران ، ملا امامان و عبادتگاه ها چی بطور مستقیم و یا با همکاری گروه های تروریستی دیگر انجام داده اند حد اقل۱۷۰ تن کشته شده اند. بر اساس گزارش کمیسون حقوق بشر از ۲۵ ماه میزان سال ۱۳۸۸ تا ۲۳ سرطان سال جاری ۱۷ حمله انتحاری ، و دها انفجار ماین ، کشتار هدفمند، تیراندازی افراد ناشناس و گروه طالبان بر مسجد ها ، درمسال ، ملا امامان و نمازگزاران صورت گرفته که در نتیجه ۱۷۰ تن کشته و ۲۷۲ تن دیگر زخمی شده اند. در این میان این قربایان ۱۴ کودک و ۵ ملا امام برجسته و ۱۴ کودک دیگر نیز زخمی شده اند.طالبان این حملات را خیلی سازماندهی شده و مطابق به پالیسی های جنگی خود به منظور دستیابی به امتیازات بیشتر در پروسه صلح و میادین جنگ طرح ریزی نموده اند بدین معنی که هر حمله انتحاری و هر قتل هدفمند در مواقع و اوضاع سیاسی به خصوص خود انجام پذیرفته آن هم به گونه که طالبان از انجام آن به نوع گسترده سود برده  و خواسته اند با استفاده از این حملات هم به جایگاه خود به لحاظ سیاسی در پروسه صلح و هم از لحاظ بسیج نیرو های جنگی خود در صفوف جنگ استفاده کنند. طالبان در واقع افراد ملکی را به مثل گذشته سپهر خود برای تمامی کار های خود قرار داده اند و تاکنون از هیج یک از اعمال خود نادم نیستند بلکه برعکس انجام آنرا توجیه و در موارد محکوم میکنند. اما آنچه واضح و آشکار است نقض کردن حقوق بشری مردم میباشد که در این گزارش بطور واضیح بیان شده است . بطور مثال در این گزارش از حمله گروه داعش بر نمازگزاران در ۲۵ ماه میزان سال ۱۳۹۸  در ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهار ذکر به عمل آمده است که از سوی صورت گرفت و در آن به تعداد ۶۴ غیر نظامی کشته و ۳۴ تن دیگر به شمول ۵ کودک جان خود را از دست دادند. همین طور در حمله دیگر از سوی گروه داعش در ششم ماه حمل سال جاری بر درمسال سیک ها در شوربازار کابل به تعداد ۲۵ تن غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و به تعداد ۱۲ تن شامل ۳ زن و ۵ کودک نیز زخمی شدند ذکر به میان آمده است و همین طور در این گزارش از اقدامات گروه تفنگدار ناشناس ذکر به عمل آمده است که در نتیجه اقدامات آنها تعداد از اتباع کشور کشته شده اند . بطور مثال در مسجدی در هنگام پرپایی نماز جمعه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که در ۲۹ ماه حمل انفجاری صورت گرفت در آنسه تن به شمول یک کودک کشته شده اند.

در این گزارش از حملات طالبان و همفکران آنها به نمازگزاران در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان ، انفحار ماین در 14 ثور در مسجدی در روستای محمد حسن ولسوالی خیر کوت ولایت پکتیا، حمله بر ملا امام مسجد قلعه بهادر خان و حمله بر ملا امام مسجد وزیر محمد اکبر خان در شهر کابل و همین طور حمله بر نماز گزاران در مراسم جنازه در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار ، ماین در نزدیکی مسجدی در شهرک عینو مینه قندهار ، رویداد دیگر در منطقه خلازایی شهر چاریکار و حمله بر ملا امام مسجد شیرشاه سوری نیز آمده است. وقتی به تمامی این گزارش به دقت دیده شود انجام تمامی این حملات را یا گروه طالبان خود انجام داده اند و یا همفکران آنها مسولیت آنرا بدوش گرفته اندُ که بدون شک همفکران آنها بدون این که طالبان به انجام این حملات هدفمند راضی نباشند دست به انجام چنین حملات نمی زنند مگر حملات کوچک زیرا همفکران آنها در تبانی با سیاست خارجی پاکستان در کنار طالبان فعالیت میکنند.  طالبان با انجام حملات غیر انسانی و نقض واقعی حقوق بشر نشان داده اند که کوچک ترین ارزش به ابتاع کشور ندارند و از جمله نخستین و ابتداییه ترین حقوق انسانی که ازرش حیات انسان و داشتن آزادی فکری و عمل باشد به آن احترام قایل نیستند و دلیل چنین ادعا به شهادت رسیدن زنان مظلوم و کودکان معصوم است که در حملات انتحاری و یا ماین های کنارده ای و یا هم کشتار هدفمند افراد از سوی این گروه قربانی میشوند.

Share this page to Telegram

Comments