طالبان مسولیت حمله ناکام را عهده نمیگیرد

comments 0

13 Views

هندوکش – کابل : روز چهارشنبه طالبان تروریست بالای ساختمان وزارت داخله جدید حمله تهاجمی انجام دادند که از سوی پولیس دلیر به ناکامی انجامید
تعداد مهاجمین که ده تن بود سه تن شان خود را منفجرنمودند وهفت تن دیگر شان در درگیری با نیروهای امنیتی از پا درامدند
مهاجمین بااستفاده از یک موتر زرهی ویونیفورم نظامی تا قراول اول رسیده بودند
درین حمله تلفات جانی درقبال نداشته اما شش پولیس مجروح گردیده اند
این حملات را مثلت تروریستی لشکر طیبه ، طالبان وشبکه حقانی انجام داده بودند که با ناکامی مواجه گردید طبق معمول چون عملیات شان ناکام بود مسولیت ان را طالبان بدوش نگرفتند .
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments