طالبان صدای تحصن کنندگان هلمند را پشت گوش نمودند

comments 0

211 Views

هندوکش – هلمند : وضعیت صحی چهار تن از تحصن کنندگان وخیم گردیده وبه شفاخانه انتقال داده شدند ، قیس هاشمی ، میرویس کانی ، سردار محمد صدیقی جوانان هستند که از دو روز بدینسو دست به اعتصاب غذایی زده بودند امروز به شفاخانه جهت تداوی انتقال یافتند
کاوران تحصن کنندگان برای صلح درولایت هلمند زمانی دست به اعتصاب غذایی زدند که پیشنهاد شان از سوی دولت وطالبان رد گردید
طالبان به اعتصاب کنندگان هشدار داده اند که برای صلح نزد طالبان نیایند وانها قصد ندارند با دولت افغانستان صلح نمایند
ننگیالی کوهنورد

Share this page to Telegram

Comments