طالبان شبکه های مخابراتی درغزنی را هشدار داده است

comments 0

1 Views

هندوکش – غزنی : مقامات ولایت غزنی از توقف خدمات شبکه های مخابراتی درین ولایت خبرمیدهند

این مقامات تأیید کرده اند که بعد از چاشت روز گذشته تمام شبکه‌های مخابراتی خصوصی در این ولایت فعالیت‌های خود را به دلیل هشدار طالبان، متوقف کرده است.

  چندین تن از کارمندان این شبکه‌های مخابراتی بازداشت شده اند تا دربارۀ چگونگی توقف خدمات شان معلومات دهند.

عارف نوری، سخنگوی والی غزنی میگوید  شبکه‌های مخابراتی خصوصی در مورد اینکه طالبان آنان را هشدار داده اند، بخش‌های امنیتی ما را در جریان قرار نداده است و دیروز بعد از ظهر خودسرانه فعالیت این شبکه‌های مخابراتی را قطع کرده بودند که بر همین اساس چند تن از مسؤولین این شبکه‌ها بازداشت شده اند

سخنگوی والی غزنی می‌افزاید که پیش از این نیز طالبان شبکه‌های مخابراتی خصوصی را تهدید کرده بودند؛ اما بر اساس تفاهم با مردم محل و افراد این گروه، این شبکه‌ها فعالیت‌ می‌کردند.

شاه رسول غزنوی

Share this page to Telegram

Comments