طالبان در کندز از پروژه های عام المنفعه باج میگیرند

comments 0

0 Views

هندوکش – کندز: مخالفین مسلح اکنون در پهلو اخذ پول از شرکت برشنا اکنون از پروژه های عام المنفعه باج میگیرند.
از دو سال به اینسو مخالفین مسلح از مردم مناطق تحت کنترول شان بول برق را برای خویش گرد آوری میکند.
اکنون جبار نعیمی والی کندز میگوید، طالبان تا اکنون از بیل برق مردم پول گرد آوری میکردند و اکنون از پروژه های عام المنفعه نیز باج میگیرند.
به گفته والی، از پروژه که برای آنان باج داده نشود اجازه راه اندازی آنرا نمیدهند.
والی کندز میگوید، این عمل برای ما قابل تحمل نیست و باید جلوی این باج گیری ها گرفته شود. وکیل صفی الله امیری عضوی شورای ولایتی کندز تائید میکند که یک تعداد از روسای شرکت ها نزد وی از باج گیری های طالبان مسلح شکایت میکنند. و در صورت عدم پرداخت پول کار آنرا متوقف میسازد.
نجیبه سروری

Share this page to Telegram

Comments