طالبان در فاریاب درخانه‌های مردم سنگر گرفته اند

comments 0

12 Views

هندوکش- فاریاب: مقام های محلی ولایت فاریاب می گویند که طالبان از سه سمت به روستایی در ولسوالی درزآب حمله کردند درگیری نزدیک به دو ساعت دوام می‌کند که سرانجام طالبان موفق به گرفتن روستا نمی‌شوند و پس از تلفاتی که برای شان وارد می‌شود، مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند.
باشنده گان محل با تائید این خبر می گویند که از چند روز بدینسو در میان دود و باروت گیرمانده اند روستاها میان نیروهای دولتی و طالبان دست بدست می شود از مقام های محلی این ولایت خواستار راه اندازی عملیات به منظور پاک ساز مناطق شان از دست طالبان شدند.
امام قل باشنده ولسوالی درزآب می گوید از جنگ به ستوه آمدند دوشب پیش طالبان در مناطق شان تمام خانه را سنگر ساختن و از خانه ها به سوی نیروهای دولتی شلیک می کردند با خانواده هشت نفر خانه و کاشنه اش را ترک کرد .
یک مقام امنیتی که نخواست از وی نام برده شود گفت هر چند نیروهای کماندو توانستند که خود شان را تا یک کیلومتری ولسوالی برسانند؛ اما به دلیل این که طالبان خانه ها مردم ملکی را سنگرساختند این عملیات به منظور جلوگیری از تلفات ملکی به کندی پیش میرود و تا تصرف تمام روستا از وجود طالبان این عملیات ادامه خواهد داشت.
عاطفه مصمم

Share this page to Telegram

Comments