طالبان به شکل بیرحمانه جنگلات افغانستان را تاراج می کنند

comments 0

0 Views

هندوکش : در مناطق شرقی و بعضی ساحات ولایت پکتیا طالبان نقاب پوش تاراج جنگلات کشور را به سرعت آغاز کرده اند.
یک متنفذ قومی در کنر که نخواست هویت اش فاش شود به هندوکش نیوز گفت، این طالبان نقاب پوش که به زبان اردو صحبت می کنند شبانه جنگلات را قطع و چوب آن را به پاکستان قاچاق می نمایند.
نامبرده می گوید:« این وحشت ها در ساحاتی صورت می گیرد که پاکستان بالای آن حملات راکتی را انجام می دهند زیرا از آن مناطق اکثر مردم فراری شده و حالا طالبان نقاب پوش به کمک طالبان محلی جنگلات را قطع و به پاکستان قاچاق می کنند».
یک بزرگ قومی دیگر منطقۀ وانت وایگل نیز به هندوکش نیوز گفت:« در نورستان ما اتحاد قومی داریم و به کسی اجازه قطع جنگلات را نمی دهیم یکبار طالبان جنگلات را قطع نمودند و ما مانع آن ها گردیدیم ، طالبان به خاطر این که این عمل خود را بپوشانند گفتند که ما این درختان را غرض ترمیم یک پل قطع کرده بودیم».
نامبرده افزود:«پل ترمیم شد و اره های برقی آورده شده از سوی طالبان بسیار خطر ناک بود اما طالبان به بهانه ترمیم پل ها همه روزه جنگلات را قطع می کنند ».
باشنده گان ساحات سپین غر در پکتیا می گویند که ما همه روزه موتر های پر از چوب را می بینیم که از سوی طالبان به نقاط مرزی با پاکستان میروند.
خبر این چنین وحشت و دهشت طالبان در حالی به رسانه ها درز کرده است که چند روز قبل خبر قاچاق سنگ های قیمتی رخام و مرمر از سوی امیرخان متقی رئیس کمیسیون فرهنگی طالبان در هلمند در رسانه ها سر و صدا را به راه انداخته بود.
باشنده گان هلمند می گویند که متقی به همکاری دو برادرش حاجی و سردار سنگ های قیمتی و رخام را از مسیر بهرامچه به کویته و سپس به همکاری جعفر خان مندوخیل وزیر اعلای سابق بلوچستان به منطقه کورنگی در کراچی انتقال می دهند.
گفته می شود که طالبان در مناطق جنوبی جنگلات را به فرمایش پاکستان قطع می کنند ، در ولایت های غربی بندهای آبگردان را به فرمان ایران ویران می کنند و در ولایت های شمالی به دستور روسیه مردم را به آتش می کشند.
گفتنی است که جنگلات ، معادن و آب های افغانستان سرمایه های ملی کشور می باشند، که از سوی طالبان به دستور کشورهای ایران ، پاکستان و روسیه قطع ، قاچاق و بند های آبگردان ویران می گردد.
از سوی دیگر کارشناسان می گویند گروه های هراس افگن در تمام دنیا سرمایه های ملی را تاراج می کنند ، به دستور استخبارات منطقه هر عمل زشت را مرتکب می شوند و طالبان نیز از این امر مستثنأ نمی باشند.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *