طالبان اژدهای چندین سَرَ ! // توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

معضلات چند جانبه حکومت در برابر ( دشمنان قسم داده شده ) افغانستان، به پیمانه یی مبهم و غامض شده است، که بایک دست، دست میدهند و بادیگری میبرند. وشناخت متغیر های موثر بر رفتار و عملکرد این گروه ها را نهایت بغرنج ساخته اند. این گروه ها (تروریستی) با چنین عملکرد های چند گانه و خلاف آنچه اعلام میکنند، ثابت ساخته اند، خلاء های اساسی متعدد از زوایایی مختلف دارند. که میشود به چند نکته مهم آن طور ذیل اشاره کرد:

حاکم بودن نظام انارشیک در سطوح رهبری این گروه؛ ازینکه بار ها شاهد خلاف پیمان و عملکرد دوگانه ازین گروه تروریستی بوده ایم نمایان گردیده که این گروه سازمان یافته، فاقد موجودیت یک قدرت مرکزی واحد درون حزبی میباشد. ویا به عباره دیگر طالبان فقط یک امیر نه بلکه امیرانی دارند‌. که بار ها به اساس دستورات دوگانه آنها اعمال دوگانه غیر تقبیح شده از جانب یکی از کدام شاخه های طالبان، ازین ناآدمان سرزده است. که میتوان از کشتار و قتل چندین خانواده و تصرف پوسته های محلی در ولایات مختلف، در جریان آتش بس سه روزه عید فطر یاد آوری کرد، که تعداد شان در عین زمان در داخل شهر ها مصروف عکاسی و آیسکریم خوردن با مردم بودند. که آن اعمال نامردانه از سوی هیچ یکی از شاخه های طالبان نه تقبیح شدند و نه هم توجیه.

عدم موجودیت هرگونه استقلال در تصمیم گیری رهبران؛ در طول چند سال اخیر بخصوص بعد از گشایش مرکز طالبان در کشور قطر بازی های طالبان با حکومت و مردم به قول عام هیچ پشت و روی نداشته است، رهبران این گروه از یکطرف متداوم در حال گفتگو ها با دولت های مقتدر منطقه و سرگرم مهمانی های عدیده در کشورهای توانمند بوده و از سویی دیگر به سازماندهی جنگ در افغانستان، مصروف استند. گفتگوهایی که تا حال حتی یک نتیجه هم به دنبال نداشته است چرا هرگز به پایان نمی رسد. این وابستگی به دول از سوی رهبران متفاوت طالبان با حامیان مختلف شان، که هر کدام این اجیران موظف به تامین منافع مجیر خودشان استند. که این بستگی میتواند هم از جنبه سیاسی و هم اقتصادی باشد. در نگاه سیاسی مجیران میکوشند تا با حمایت همه جانبه، اجیران خود را بحیث قمندان یا رهبر درین گروها نصب کنند، قدرتمند سازند و حفظ کنند، که افزایش قدرت مزدوران به مثابه گسترش جای پای باداران در منطقه است. کشور های که دست باز در منطقه پرآشوب به هر وسیله یی دارند خوبتر، وهدفمندتر میتوانند منافع ملی شان را در جهت مثبت تعقیب کنند. و نگاه اقتصادی مربوط به مجهز ساختن این افراد با زر و هم تسلیحات و تجهیزات نظامی برای سربازگیری و پوشش اسباب معیشتی جنگجویان، میباشد. که اساسی ترین ضرورت برای پیشبرد جنگ پول و سلاح است. با چنین حالی میتوان گفت که طالبان گروه خاص و مستقلِ نیستند، که بصورت علنی جنگ را علیه کدام طبقه خاص یا عام این کشور اعلان کرده باشند و دولت بداند چگونه با دشمن آشکارش کنار آید. بلکه این گروه متحمل جنگ نیابتی به نفع کشور های همسایه است که بصورت پراگنده حملات وحشیانه بر مساجد، مدارس، مکاتب، بازار ها، نهاد های شخصی و دولتی و غیره اماکن به منظور ایجاد رعب و هراس، انجام میدهد. و نه بر طفل و نه هم بر بزرگ این ملت رحم دارند. جنانکه در آخرین رویدا دیروز دوشنبه در گلبها سنتر ۸ فرد انتحار کننده توسط نیروهای امنیتی گرفتار گردید. که یک ساحه ملکی و کاملا غیر نظامیست. و این دررحالیست که؛ به گزارش طلوع نیوز دولت افغانستان سه زندانی که اعضای بلند پایه طالبان هستند، هریک حافظ رشید، انس حقانی و مالی خان، در یک تبادله با دو استاد پوهنتون آمریکای افغانستان، از زندان بگرام به قطر انتقال داده شده اند و اساتید متذکره از سوی طالبان رها شده اند. و باز هم میتوان دید که طالبان با هیچ معامله یی قانع نمی شوند و غریزه خونخواری خود را اصلا سرکوب کرده نمی توانند یا اینکه لا اقل برای چند روز محدود دست از این اعمال فجیع و غیر انسانی بردارند. که بیشک این مبین چندگانگی رهبری سطوح بالائی این گروه است.

Share this page to Telegram

Comments