طالبان از یک موتر جلغوزه در ولایات جنوبی بیش از صد هزار افغانی باج می گیرند

comments 0

50 Views

هندوکش- خوست : تولیدکنندگان و بازرگانان در پکتیا، خوست و پکتیکا می گویند که آنها در شرایط بسیار دشوار حاصلات جلغوزه خود را برداشت می کنند، اما افراد گروه طالبان از یک موتر جلغوزه بنام عشر و زکات صدها هزار افغانی می گیرند.
زمانیکه باشنده گان ولایات یاده شده حاصلات شان جهت فروش به مارکیت جلغوزه در خوست میارند افراد طالبان به جبر و اکراه از آنان بنام عشر و ذکات باج می گیرند، ممکن است جمع آوری جلغوزه و آوردن آن به بازار آسان به نظر برسد، اما از گفتگو با بازرگانان و کارکنان مشخص است که برای رسیدن به آنجا مشکلات زیادی وجود دارد.
مومن خان یکتن از تاجران جلغوزه است که از مناطق مختلف پکتیکا ، پکتیا به مارکیت خوست جلغوزه می آورد، وی می گوید: “در مناطقی که آنها (طالبان) کنترل و حاکمیت دارند، آنجا آنها از مردم کوهستان یکبار عشر می گیرند، و زمانیکه یک موتر بارگیری جلغوزه بارگیری شده بازهم یک و نیم لک افغانی از تاجران بنام دین باج می گیرند.
شماری دیگر از بازرگانان نیز در هنگام جمع آوری و بارگیری موتر ها موضوع عشر را مطرح کرده و گفته اند که طالبان خودسرانه مقدار عشر را تعیین می کنند که غالباً بیشتر از سود آن در بعض مواقیع به طالبان پول می دهند .
تواب یکی دیگر از تاجران جلغوزه، گفت: طالبان از دین به نفع خود شان تفسیر می کنند جور آمد است که چقدر همرای شان جور آمدی همان مقدار خواهی پرداخت و وقتی مال وارد مارکیت می شوند دشوارها بسیار می شوند و بهای جلغوزه بلند می شود.
احسان الله حسین، یک عالم مذهبی در خوست گفت که عشر زمانی مشروع و جایز میشود که فقط توسط زماندارن اسلامی تعین وجمع آوری شوند و هیچ گروه یا فردی بدون رضایت مردم نمی تواند در شاهراه ها چیزی به نام عشر بگیرند.
وی افزود: “حق العشر متعلق به مستحقان است کسانی که درمانده و فقیر هستند مالک آن را با رضایت خود به آنها می دهد اما جمع آوری آن حق جایز و مشروع دولت توسط قانون اسلامی است، آن را گروه یا فردی نمی تواند بدون رضایت مالک از او عشر بگیرد. ”
ما سعی کردیم دررابطه نطریات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را با شما شریک سازیم اما وی به سوالات ما در مورد شکایات بازرگانان در ولایات جنوبی کشور پاسخ نداد.
عمران احمدزی

Share this page to Telegram

Comments