طالبان آدمک های رباطی پاکستان اند// توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

اگر یک سری به عملکرد و نوع تفکر گروه مسلح طالبان انداخته شود در می یابیم که ادعا های این گروه مبنی بر مستقل بودن شان کاملاً منتفی است . تلاش ،عملکرد و حتی بیانات و اعلامیه های این گروه در مطابقت به خواسته ها پاکستان و بخصوص برنامه های ای اس ای پاکستان میباشد. سران این گروه در پاکستان زندگی میکنند ، شورای کویته و شورای پشاور از آنجا که از نام آن واضح است در این کشور قرار دارند که مرکز سوق و اراده نظامی و سیاسی گروه طالبان میباشد. ملا برادر در همین کشور دستیگر شد ، ملا منظور در سرحدات همین کشور کشته شد، ملا محمد عمر در شهر کراچی زیر درمان قرار گرفت و همین گونه هزاران سرباز این گروه عملاً در مدارس این کشور آموزش دینی به تفسیر پاکستانی میبینند و پناه گاه های نظامی این گروه نیز در سرحدات وزیرستان شمالی قرار دارد. صد ها حمله انتحاری در پایتخت کشور به گونه ای واضح به دستور حکومت پاکستان همزمان بعد از درخواست حکومت افغانستان بخاطر پیوستن این گروه به بدنه دولت و یا بعد از سفر مقامات افغانی صورت گرفته است. گذشته از مسایل نظامی که طالبان میتوانند آنرا توجیه بکنند . حمله بر مراکز آموزشی و محلات ملکی هیچ نوع توجیه را نمی پذیرد مگر این که به دستور باداران خود آنرا انجام بدهند. مردم افغانستان بار ها شاهد به آتش کشیدن مکاتب، مدارس، مساجد از سوی این گروه بوده اند . سوال اصلی نیز همین است کسانی که خود را برحق می شمارند و دعوا سازندگی این کشور را دارند چطور به خود حق میدهند که مراکز آموزشی کشور را مورد حملات مستقیم و غیر مستقیم خود قرار بدهند. به فرض اگر طالبان حکومتی را تشکیل بدهند که اکثریت اتباع ان بی سواد باشد با آن اتباع چی خواهند کرد و چگونه حکومت خواهند نمود. همینجاست که واضح میشود که این گروه فقط پیوند خاکی با مردم افغانستان دارند نه دیگر هیچ نوع پیوند . در غیر آن هیچ شهروند این کشور از آموزش و پرورش فرزندان این کشور در حراس نخواهد بود و هرگز دست به اعمال وحشیانه نخواهد زد. طالبان در اخرین مورد به نقل از مقامات محلی دولت در ولایت لوگر ده ها مدررسه دارلعلوم و دارالحفاظ را در این ولایت بسته اند. این مراکز آموزشی دینی از حدود سه ماه به این طرف به دستور استخبارات پاکستان بسته شده اند. این مدارس شامل 31 مدرسه دینی میشود که در آن بیش از 3500 تن دانش آموزش مصروف فراگیری علوم قرآنی اند که حدود هزار تن آنها را دختران شکل میدهند. البته این مورد تازه است در ساحات که زیر نفوذ طالبان اند اکثر مکاتب بسته اند و ولایت هلمند نمونه آن است. در واقع گفته میتوانیم که آموزش دانش آموزان دینی در افغانستان به سود گروه طالبان و سیاست گذاری های پاکستان تمام نمیشود . زیرا طالبان و ای اس ای پاکستان از مراکز دینی همواره سرباز گیری میکنند و اگر در افغانستان این مراکز فعال باشد از حجم سرباز گیری طالبان کاسته میشود. روی همین دلیل در پی بستن مکاتب و آموزشگاه های دینی اند تا مردم مجبور شوند فرزندان خود را به مدارس پاکستانی بفرستند و پاکستان نیز از آنها بهره برداری نموده و آنها را به صفوف طالبان بفرستد. در کل میتوانیم بگویم که طالبان فقط به اشاره حکومت پاکستان عمل میکنند همان گونه که در نو دور مذاکرات صلح عمل کردند و در این اخر هم تلاش دارند تا دوباره جایگاه حکومت پاکستان را برجسته سازند. روی هم رفته طالبان حالا بر هر میزان که تلاش نمایند که با پاکستان وابسته نیستند به اشتباه رفته اند ، حالا مردم افغانستان و جهان به این نتیجه رسیده اند که طالبان ربات های پاکستانی اند و هیچ گونه استقلالیت ندارند.

Share this page to Telegram

Comments