طالبان:نخست عوامل جنگ افغانستان از بین برده شود؛لعنتی ها کدام عوامل؟ //شمس حقجو

comments 0

1 Views

اعضای گروه طالبان در دفتر قطر گفته اند که بخاطر کاهش خشونت ها و قطع جنگ در افغانستان نخست باید عوامل آن از بین برده شود و سپس زمینه برای صلح و قطع جنگ هموار خواهد شد.
طالبان پیش از این نیز گفته بودند که نخست عوامل جنگ از افغانستان از بین برود جنگ به خودی خود تمام می شود و در آنزمان گروه طالبان عوامل جنگ را در افغانستان چنین بر شمرده بودند:
– توقف حملات هوایی خارجی ها بالای مواضع گروه طالبان
– خروج نیروهای خارجی و یا توافق روی خروج این نیروها در کوتاه ترین زمان ممکن از افغانستان.
دو مورد مذکور از درشت ترین خواست های گروه طالبان در آن زمان بود زیرا آنها ادعا میکردند که افغانستان از سوی امریکایی ها اشغال شده است و ما برای آزادی کشور از اشغال خارجی ها مبارزه ، جنگ و جهاد می کنیم و هرگاه عوامل جنگ در افغانستان از بین برود مردم افغانستان مسلمان و باهم برادر اند و به وزدی به تفاهم و توافق میرسند.
اما حالا که چندین ماه از توافق این گروه با امریکا میگذرد و دو طرف یعنی امریکا و طالبان بالای همدیگر حمله نمیکنند، دیده میشود که طرف طالبان به خوبی بالای تعهدات خویش با امریکا پابند بوده نهایت تلاش به خرج داده اند که حتی بینی یک خارجی در افغانستان از سوی افراد این گروه خون نشود.
پرسشی که اینجا به میان می آید این است؛
اکنون که امریکایی ها شمار زیاد عساکر خویش را بیرون کرده و به زودی قرار است تمام آنها افغانستان را ترک کنند گروه طالبان کدام عوامل را سبب ادامه جنگ در کشور میدانند یا این که:
– آیا حضور یک ارتش فعال و مسلمان عامل ادامه جنگ است؟
– آیا داشتن پولیس مسلکی و کار آمد که شب و روز برای حفظ آرامش مردم جان خویش را از دست میدهند عامل ادامه جنگ است؟
– آیا داشتن یک دستگاه استخباراتی آگاه که به عنوان ستون فقرات یک کشور عمل میکند، عامل ادامه جنگ است؟
– آیا داشتن یک اداره منسجم که تمام امورات کشوری را هم در سطوح امنیتی و هم در سطوح اقتصادی و انکشافی به صورت تقریباً متعادل می خواهد عملی سازد عامل ادامه جنگ است؟
– آیا آبادانی و عمران شهرک های صنعتی و رونق گرفتن بازرگانی بین المللی و ملی از سوی سرمایه گذاران ما عامل جنگ است؟
– آیا حضور یک دستگاه دپلوماسی فعال خارجی (وزارت خارجه) عامل ادامه جنگ است؟
– آیا اسلامیت و آزادگی مردم افغانستان عامل ادامه جنگ است؟
– آیا تسلیم نشدن مردم متدین و با شهامت افغانستان به خواست های نامشروع پاکستان و عدم اطاعت از دساتیر آی اس آی عامل ادامه جنگ در افغانستان است؟ و ده ها آیای دیگر…
به نظر شخص بنده و با توجه به سیاست های نا همگونی که گروه طالبان در پیش گرفته اند این گروه به تنهایی هرگز قادر به تصمیم گیری نبوده و همواره به دستور حلقات استخباراتی پاکستان،ایران،روسیه و در برخی موارد چین دست به بد قولی و بر آوردن آمال همان حلقات میزنند. طوری که در بالا تذکر دادم اکنون که دیگر با امریکا توافق کرده اند و نمی توانند سربازان امریکایی را آماج قرار دهند ناگزیر اند بخاطر فرمانبرداری از باداران خویش دست به کشتار هموطنان مسلمان خویش هم از ملکی و نظامی بزنند، تا باشد رضایت خاطر آنان را کسب کنند، در غیر آن هیچ توجیه منطقی برای این پرسش وجود ندارد.
حالا رهبری طالبان تحت فشارهای حلقات استخبارات بیرونی به ویژه آی اس آی پاکستان می خواهند هموطنان خویش را بکشند و فضا را برای ادامۀ غلامی برای بیرونی ها مساعد نگهدارند.
به باور من طالبان کوچکترین اعتنایی به اسلامیت و انسانیت ندارند و تنها مرام شان کشتن مردم افغانستان ،زر اندوزی برای خودشان و براورده ساختن خواست های باداران شان می باشد زیرا رهبران این گروه از سوی همان حلقات استخباراتی که تذکر دادم به کرسی رهبری میرسند و یکی از قوی ترین تعهدات شان خدمت به باداران شان می باشد و بس.
حافظ شیرازی چقدر زیبا گفته است:
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد
حالا با وضاحت در این محک دیدیم که طالبان چگونه زیر قول شان زده و همه روزه مردم افغانستان را به کام مرگ میفرستند و بر عکس بالای نیروهای خارجی کوچکترین تحرکی ندارند.

Share this page to Telegram

Comments