صیاد: ممکن انتخابات به تعویق بیافتد

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل : عبدالبدیع صیاد ریس کمیسیون انتخابات میگوید ، ممکن جدول زمانی اعلان شده انتخابات پارلمانی اینده  به تعویق بیافتد.

ریس کمیسیون میگوید، تلاش صورت میگیرد تا انتخابات در وقت اعلان شده برگزار گردد اما بعضی از خلا و جنجال ها که باعث ضیاع وقت این کمیسیون گردیده است ممکن باعث تاخیراین پروسه گردد.

اکنون بیشتر از هفت ونیم هزار مراکز رای دهی درکشور موجودیت دارد وتلاش میگردد تا زمینه رای دهی به تمام افغانها مساعد گردد

کمیسیون خبرمیدهد در بخش اعتماد سازی و اگاهی دهی  بودجه اختصاص داده است تا مردم بدانند که با رای شان معامله صورت نخواهد گرفت.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *