صلیب سرخ فعالیت های خود را در بلخ متوقف کرد

comments 0

0 Views

هندوکش – بلخ: کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت های خود را الی زمان نا معلوم متوقف کرد.
احمد رامین ایازی سخنگوی صلیب سرخ در افغانستان می گوید این سازمان فعالیت های خود را پس از آن به حالت تعلیق در آورد که روز گذشته یکتن از کارمندانش توسط یک شخص معیوب با شلیک گلوله به قتل رسید.
نامبرده افزود، تا زمانی که فضای امن برای این سازمان آماده نگردد کار خود را از سر نمی گیرد.
به گفته وی، تاکنون روشن نیست که صلیب سرخ چه زمانی فعالیت خود را از سر می گیرد.
صلیب سرخ از طرف های درگیر در افغانستان خواسته اند تا برای کارکنان اش فضای امن را مساعد سازند.
از جانب دیگر شیرجان درانی سخنگوی فرماندهی بلخ می گوید که پولیس بلخ آماده است تا کارمندان صلیب سرخ و دیگر نهادهای خیریه را تأمین امنیت نماید.
گفتنی است که قبل از این نیز تعدادی از کارمندان صلیب سرخ در جوزجان ربوده شده بودند که به وساطت حکومت و متنفذین محل رها گردیدند.
امیر حسین سلجوقی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *