صلح یگانه خواست ملت افغانستان است! / عارف نظری

comments 0

1 Views

کشورعزیزمان افعانستان از چهاردهه بدینسو تحت عناوین مختلف درآتش خانمان سوز جنگ های تحمیلی و بدبختی، مظلومانه می سوزد و بخش اعظم هست و بود آن به گونه یی صدمه و آسیب دیده و سرانجام هزارها انسان مظلوم اعم از زن، مرد، خُرد، بزرگ و حتی طفلکان معصوم و بیگناه جان های شیرین خود  را از دست داده اند و این روند هنوز هم خاتمه نیافته بلکه به سرعت تام ادامه دارد. پس برهرانسان با احساس ، با درک و دلسوز لازم است تا با استفاده از امکانات دست داشته در خاموش ساختن  کامل و یا حد اقل کاهش شعلۀ این آتش افروخته شده اقدام نموده و وجیبه ومسؤولیت ایمانی ، وجدانی و میهنی خویش را انجام دهد. لله الحمد ما مسلمان هستیم و افتخار پیروی دین سعادت زا و نجات بخش اسلام  را داریم، دینی که به اساس آیۀ کریمۀ ( ان الدین عند الله الاسلام ) اسلام یگانه دین مقبول و پسندیده نزد خداوند (ج) است.

پس بر ماست تا مقدمتر از همه، هر پدیده را در چوکات اوامر و نواهی دین اسلام مطالعه و بررسی نماییم بناءً میتوان گفت که  از منظر و دیدگاه دین مقدس اسلام که درحقیقت معیار دیدگاه هر مسلمان است، واژه و کلمۀ زیبای صلح یکی از کلمات قرآنی بوده: چنانچه خداوند متعال می فرمائید: (والصلح خیر) ترجمه: صلح وآشتی بهتر است. همچنان صلح در قرآن عظیم الشأن در معانی و مفاهیم متعددی همچو اصلاح، اتفاق وهمبستگی، رفع خصومت و دشمنی، نعمت، منفعت، گذشت وغیره استعمال شده که همه این مفاهیم متضمن و در بر گیرنده سعادت جامعۀ بشری میباشند،چنانچه خداوند(ج) میفرماید: ترجمه: مومنان برادر یکدیگر ند ،بنابراین میان دو برادر خود صلح برقرار سازید ، و تقوای الهی پیشه کنید تا مشمول رحمت شوید. حجرات، 10:

از اینکه صلح یکی از با ارزش ترین اصول دین مقدس اسلام است و پایبندی بر آن وظایف شرعی هر مسلمانی است، بناَ با در نظرداشت اوامر الهی ملت مظلوم ما که از اثر جنگ های تحمیلی صدمات و خسارات جبران ناپذیری را متحمل شده اند و بدون شک که قربانی همه این بدبختی ها صرف افغانها اند، پس از گروه طالبان می طلبند تا جنگ، خصومت و برادرکشی را کنار گذاشته، چون ملت ما دیگر از جنگ، خشونت، برادرکشی و … که بخاطر منافع دیگران بالای ما تحمیل شده است، خسته اند و به آرزوی صلح سراسری در کشور و یک زنده گی صلح آمیز اند، از اینرو از گروه طالبان بخصوص اعضای بلند پایه شان توقع دارند، تا جهت آرامش خانواده های خود شان و تمامی ملت شان برای همیشه از جنگ و خشونت دست بردارند و به اوامر الهی که همانا صلح است لبیک گویند، چنانچه خداوند متعال می فرمائید:    ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی در صلح و آشتی در آیید و از گام های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست.

همچنان صلح، صفا و صمیمیت و زندگی مسالمت آمیز در رأس برنامه های دین مقدس اسلام قرارداشته و قرآن عظیم الشأن همواره بر احیاء و تداوم آن دستورداده و آنرا مایۀ خیر و نیکبختی های جامعۀ بشری شمرده و میفرماید که ) والصلح خیر( صلح و آشتی بهتر است. پس نشستی که جهت دستیابی به یک صلح دایمی در دوحه تدویر گردید از هئیت گفتگوکننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، گروه طالبان و جامعه جهانی ملت ما  توقع دارد تا بمنظور برقراری صلح سرتاسری در کشور و ختم جنگ و خشونت از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند.

پس این مسوولیت مشترک همه ی ماست  که برای تأمین صلح و آشتی، صفا و صمیمیت، وحدت وهمبستگی و فراهم نمودن زندگی مسالمت آمیز درکشورعزیزخود تلاش پیگیر و کوشش جدی همه جانبه وخستگی ناپذیرنماییم تا از یکطرف اطاعت و پیروی از دساتیروفرامین الهی نموده و ازجانب دیگر خوشبختی ها را از آن خود گردانیده و با خاموش نمودن آتش جنگ های خانمانسوز، ویرانگر، شقاوت زا، مصونیت جان، دین ، مال، عقل و آبرو وعزت خویش را تأمین نماییم.

به امید تأمین و برقراری صلح دایمی و پایدار در کشورعزیز مان افغانستان.

Share this page to Telegram

Comments