صلح خیر است// محمد توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

خدای متعال خالق کون و مکان صلح را برای جامعه انسانی خیر گفته است و برای مسلمانان تامین آنرا وجیبه ایمانی و اسلامی خوانده است واقعاً فرموده الله متعال حق است بدون صلح اصلاً زنده گی مفهومی ندارد و همه لذت های زنده گی در فضای صلح میتواند احساس گردد و در نبود صلح همه نعماء بی ارزش می شود و مانند کلاه بدون سر است.

مثال عینی صلح را مردم افغانستان بشمول مخالفین و طرف دولت در روزهای عید سعید فطر با همه گوشت و پوست خود لمس کردن و احساس خوشحالی و شادمانی شان با گریه های شادیانه که از رقت قلب شان سرچشمه میگرفت بوضوح مشاهده میگردید که یکدیگر خود را با شور و اشتیاق به آغوش میکشیدن و در یک سفره  نان و آب خوردن و با هم گفتن و خندیدن و اظهار خوشی نمودن و اقعاً صحنه های باور نکردنی بودن که همه را متعجب ساخته بودن اصلاً برای خود شان باور نکردنی بود که دوباره از همه جداً شوند و بار دیگر در سنگرمخالفت قرار شان بدهند اما دست های نام ئی که سالها آنها را جنگانیده بود دوباره از شهر ها و کنار مردم و برادرانشان دورشان ساخت ولی دلهایشان را نتوانست جدا بسازد و تعدادی از آن جمله با دلهای خود در کنار مردم و خانواده های خود ماندن و با جنگ و خشونت وداع گفتن و به زنده گی انسانی مسالمت آمیز پیوستن امیدواریم همه کسانیکه تا بحال به هر بهانه و مصلحتی که از صف مردم و نظام شان دورمانده اند فرصت مساعد شود تا دوباره  وصل کردن، مردم ما از جنگ خسته اند و بخاطر آوردن صلح آماده هر نوع قربانی اند و قربانی زیادی برای رسیدن به صلح واقعی را متحمل گردیدن حتی در روزهای عید که همه جا آتش بس بود ولی در ننگرهار دشمنان صلح و مردم از ملت ما قربانی گرفتن و تعداد زیادی از هموطنان ما شهید و مجروح گردانیدن آنهائیکه  به استقبال مخالفین ایکه از جنگ بر گشته و به صلح موقت ( آتش بس) مراجعه کرده بودن مورد پذیرایی مردم و نهادهای دولتی قرار گرفته بودن آمده بودن قربانی شدن کاروان صلح خواه جوانان هلمندی که عطش صلح خواهی شان آنها را از صدها کیلو متر راه روزها و هفته هاست  پیاده  براه انداخته است که تازه وارد کابل و پایتخت کشور شدن که از قدم نیک شان آتش بس یکجانبه دولت از طرف مخالفین اگر چند محدود بود پذیرفته شده بود، صحنه عملی اهداف نیک صلح خواهی شانرا که تحقیق یافته بود خود بچشم سر مشاهده نمودن و آرزو داریم برای دایم خواست کاروان صلح خواهانه جوانان هلمندی ما که خواست همه مردم افغانستان است هرچه زوتر برای دایم و قایم تحقق یابد و صلح پایدار در کشورما طنین انداز شود تا در پرتو آن مردم تشنه به صلح ما نفسی راحت بکشند.

آمین به امید تامین صلح و امنیت در کشور

Share this page to Telegram

Comments