صلح ، آرزوی است که تلاش متحد تمام افغانها را می طلبد

comments 0

0 Views

صلح آرزوی دیرینه ای هر افغانستانیکه تا حال گره آن باز نشده یاد مان باشد که صلح تنها ختم جنگ نبود بلکه زندگی مسالمت آمیز در پرتو قانون و عدالت اجتماعی هست که هر شهروند خود را در آن مصون بداند، صلح افغانستان نیز با چنین ویژگی به هر شهروند افغانستان  قابل قبول می باشد، هر چند  با گذشت زمان هر روز این بن بست شکل تازه یی به خود می گیرد،ثبات که همه خواهان آن هست تامین نشده است. با این حال  سومین دوره نشست های غیر رسمی حکومت افغانستان با طالبان که به ابتکار کشور دوست ترکیه  در ماه روان برگزار شده بود تا راه های بیرون رفت از جنگ کنونی و تامین صلح سرتاسری بین حکومت افغانستان و طالبان و خواست های طالبان از حکومت افغانستان در ترکیه با حضور داشت نماینده گان دو طرف دایر شد. در این نشست سران طالبان نیز با خرسندی از روند صلح بین الا افغانی، خواهان ختم جنگ طالبان با حکومت افغانستان شدند، زیرا به گفته ای آنان طالبان دیگر از جنگ خسته شده اند و  میخواهند که به پروسه صلح بپیونند.

نشست غیر رسمی حکومت افغانستان و طالبان که در ترکیه برگزار شد، در این نشست از جانب افغانستان مشاور ریس جمهور همایون جریر و عباس بصیر وبه نماینده گی طالبان پنج تن از اعضای این گروه شرکت کرده اند، در این نشست دو روزه  بخاطر بیرون رفت از بحران کنونی و ادامه نشست های بعدی تاکید صورت گرفت ، هر چند شورای عالی صلح گفته اند که مقام های حکومتی از این پروسه نماینده گی نمی کنند اما می توانند که خواست های حکومت را با این گروه شریک ساخته و روی نشست های بعدی که نماینده گان شورای عالی صلح نیز در آن اشتراک داشته باشند به توافق برسند. در همین حال حکومت افغانستان ادعا کرده که از جانب ایشان کسی در این نشست شرکت نکرده، طالبان هم با نشر خبر نامه ای ادعا کرده اند که این هیت از طلبان نماینده گی نمی کند.

پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر طالبان به دو دسته ای ملا رسول و ملا اختر منصور تقسیم شده اند و چندین باری با هم دیگر درگیر شده اند. هر باری رهبران گروه ها بر ضد یکی دیگری شعار داده هست، شاخه ای جدا شده ملا رسول طالبان به رهبری ملا اختر منصور که حال جانیشن وی ملا هیبت الله هست نوکران استخبارات پاکستان خوانده و جنگ این گروه را برای بیگانگان می داند.

حال طالبان با رد حضور نماینده گان خود در این نشست می خواهند شعله جنگ نیابتی پاکستان را گرم نگاه داشته  و قدرت خود را به رخ همه بکشانند، هر چند این قدرت جز قتل مردم بی گناه چیزی دیگری در پی نداشته هست. طالبان خوب می دانند که جنگ شان نه به نفع خودشان و نه به نفع شهروندان هست از این جنگ به جز از سازمان های استخباراتی منطقه هیچ طرفی از آن سود نمی برد. زیرا مدیریت این جنگ بیرون از مرز ها طرح و توسط این مزودران حلقه به گوش اجرا می شود.

طالبان باید این را بپذیرند که دیگر پاکستان از این گروه ها حمایت نخواهد کرد، زیرا پاکستان با حمایت این گروه ها  به انزوایی سیاسی خواهد رفت چون حکومت افغانستان در دیدار با نماینده گان شورای امنیت سازمان ملل محتد خواهان بیشتر شدن فشار ها بر پاکستان شده اند، کشور که حامی دهشت و وحشت هست لانه های امن را در خاک خود به این گروه ها داده و از آنان حمایت مالی می کند. با این روی کرد تازه پاکستان مجبور می شود که دست از حمایت طالبان بکشد و تاریخ بار دیگر تکرار خواهد شد که پاکستان بخاطر منافع خود دوست دیرینه ای خود را که سال ها بخاطر منافع آن کشور جنگیده در مقابل اش سلاح بردارد. از این رو به همه ای طالبان افغانی صدا میزنیم تا دست از جنگ کشیده پیش از نابودی بیایند به صلح حکومت افغانستان لبیک گفته و در قدرت سیاسی و اجتماعی کشور سهیم شوند و سهم خود را در آبادی و ترقی کشور ادا کنند.

زیرا یک و نیم دهه جنگ خدمات عامه را آسیب رسانده و تعدادی زیادی از اطفال و نوجوانان در روستا های کشور از نعمت سواد که حق مسلم هر شهروند این کشور هست محروم مانده اند. تعدادی زیادی از روستا نشینان کشور از اثر مین های کنار جاده که توسط این گروه ها جا سازی شده شهید شده اند. بیکاری و فقر به اوج خود رسیده و همه ای روستا نشینان از ظلم طالبان فرار کرده و در کشور خود آواره شده اند. این همه نتیجه جنگی هست که آب اش به آسیاب دشمن می ریزد.

نگارنده : محمد توفیق عظیمی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *