شیوه حملات برضد طالبان تغییرمیکند وبصورت مستقیم هدف قرار خواهند گرفت

comments 0

9 Views

هندوکش – امریکا :لوی درستیز پنتاگون برهدف قرار دادن طالبان تاکید مینماید تا این گروه مجبور شوند به روند صلح بپیوندند
مقامات بلند رتبه نظامی امریکا میگوید ، خروج نیروهای امریکایی باید با درنظرداشت وضعیت صورت گیرد درهمین حال امریکا به طالبان گفته است که به عوض گلوله از رای خود برای انتخابات استفاده کند
ازجانب دیگر وزارت دفاع ملی برمذاکرات با مخالفین مسلح تاکید میورزد
محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع گفته است ، که نظامیان کشور دربیشتر نقاط کشور عملیات راه اندازی نموده وطالبان را تحت فشار قرار داده اند
فکورنعیمی

Share this page to Telegram

Comments