شورای ملی خواهان وضع محصول قابل توجه بالای واردات سگرت شد

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: در آجندایی که شورای ملی روز گذشته برای کنترول تنباکو و دخانیات ترتیب گردیده بود، با اکثریت آراء خواهان وضع 100 فیصد محصول بالای واردات سگرت گردیدند.
در این نشست شماری از نماینده گان خواهان وضع 300 فیصد مالیه بالای این محصول شدند اما پس از گفتگوهای زیاد فیصله گردید تا 100 فیصد محصول وضع گردد.
نماینده گان یگانه هدف از بلند بردن مالیه را تقلیل در شمار مصرف کننده گان آن عنوان کردند.
به گفته دوکتوران، کشیدن سگرت نه تنها این که انسان را مصاب به سرطان سینه می سازد بلکه باعث نابینایی، شبکوری و سایر امراض می گردد.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *