شمس : همکاری های صلح اعتماد بوجود میاورد

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل : اساس صلح وثبات را گفتگو های اخیر پاکستان وافغانستان تشکیل میدهد
زردشت شمس معاون سفارت افغانستان درپاکستان میگوید هدف دیدار های اخیر میان دوکشور کم ساختن خشونت ها میباشد
شمس میگوید ، عمرزاخیل وال سفیرافغانستان با بزرگان ومتنفذین پاکستان نشست انجام داده تا با افغانستان همکاری صادقانه نمایند
به گفته نامبرده مقامات افغان دردیدار اخیرشان بر عملی شدن توافقات قبلی تاکید نمودند تا که درافغانستان خشونت ها کم شود
هدف از سفرمقامات افغان به پاکستان همین موضوع یاد شده است که جطور میتوان همکاری های افغانستان با پاکستان بهتر نمود وان کشوربا افغانستان همکاری نماید
به گفته شمس دراینده گفتگوهای بیشتر هم میان مقامات دو کشور صورت خواهد گرفت
هفته قبل مشاورامنیت ملی محمد حنیف اتمر همراه با ریس امنیت ملی و ویس برمک وزیرداخله پاکستان رفته وبا مقامات ان کشور گفتگو نمودند .
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments