شاهراه سالنگ به روی موترهای بلند تناژ بخاطر برف باری ها مسدود شد

comments 0

30 Views

هندوکش _ پروان: ضمیر امرخیل رئیس ادارۀ حفظ ومراقبت سالنگ ها به خبرگزاری هندوکش پریس گفت: از شام روز گذشته چهارشنبه مورخ 29 عقرب برف باری ها آغاز و تا اکنون به ضخامت 20 سانتی متر رسیده است.
از همین جهت است که شاهراه سالنگ بر روی موتر های بلند تناژ نوع تریلر مسدود شده است.
ریاست حفظ ومراقبت سالنگ ها در خبرنامۀ گفته از رانندگان محترم خواسته است؛ که سرعت، وزن و ارتفاع مجاز را در هنگام عبور از مسیر سالنگ ها در نظر داشته باشند. و همچنان به رانندگان توصیه شده است که هنگام عبور ومرور از سالنگ ها مقررات و رهنمایی های مؤظفین را جدا رعایت و از سبقت جویی وتوقف در داخل تونل و گالری ها خود داری نمایند.
شاهراه سالنگ ها یکی از بزرگترین شاهراه هایی است که کابل را با 9 ولایت سمت شمال افغانستان وصل می نمایند.
شاهراه سالنگ همه ساله در هنگام فصل زمستان به دلیل بارش وبرف سنگین ووقوع برف کوچها هر از گاهی در سالنگ های شمالی و جنوبی مسدود می شود.
عبید رادپور

Share this page to Telegram

Comments