سینه بغل درفصل زمستان تهدید بزرگ برای اطفال و گهن سالان .

comments 0

0 Views

هواى سرد احتمالاً افزايش رقم افراد مبتلا به سينه بغل درافغانستان را افزايش خواهد بخشيد.

سينه بغل يک بيمارى عادى درهر کوشه جهان است، هر کس به آن مبتلا شده مى تواند و همه ساله تعداد زيادی مردم از اثر اين بيمارى زنده گى شان را از دست ميدهند. هرچند، اين بيمارى در نو جوانان، کهن سالان و اشخاص که از اثر بيمارى هاى طولانى ضعيف شده باشند، خيلى زود و اکثراً بسيار وخيم مى باشد.

سينه بغل چيست؟

سينه بغل عبارت از التهابى شدن شُش است. اين ممکن ناشى از تعداد زياد مايکرو ارگانيزم ها مانند ويروس ها، باکتريا، فنجى و پارازيت ها باشد.

چگونه به سينه بغل مبتلا مى شوم؟

اين بيمارى زمان بميان مى آيد، هنگام که شما ميکروب هاى را که در هوا موجود است تنفس نمائيد، بخصوص درصورت که کدام شخص مصاب به اين بيمارى، سرفه ويا عطسه نمايد. درکشور عزیزمان افغانستان که بیشتر از 40/ فیصد مردم زیر خط  فقرزندگی مینمایند و  با فراه رسیدن فصل سرما و زمستان تعداد از هموطنان ما از ذغال سنک ْ کارتن و از مواد پلاستیک برای گرم کردن منازلشان استفاده میکنند  و از سوی نیز سرک های خامه با گشت گزار موتر ها در شب روز هوای شهر ها را آلوده میسازد که خود آن باعث امراض تنفسی میشود .

اعراض و علايم آن چيست؟

افراد مصاب به سينه بغل بيشتر اوقات لرزه شديد، تب، درد در ناحيه سينه، سرفه و در تنفس مشکل داشته مى باشند. اين علايم با سرما خورده گى مشابه بوده، اما افراد مصاب به سينه بغل تقريباً هميشه سرفه مى نمايند.
در ابتداء، سرفه خشک بوده، اما بزودى شخص بيمار به سرفه کردن همراه با بلغم شروع مى کند. معمولاً تنفس شخص بيمار سريع و کند مى باشد. بيمار ممکن زود زود نفس کشيده و لب ها و ناخن آن شايد سبز رنگ شود.
تنفس کردن عميق ويا سرفه باعث درد ميشود. همچنان پُختگى دهن در نزد شخص بيمار ممکن بنظر برسد.
در صورت که سرما خورده گى نزد تان دوام پيدا مى کند و يا اعراض و علايم را که در بالا تذکر يافت احساس نمائيد، مهم است تا هرچه زودتر در صدد مشوره طبى شويد.

اطفال، بيماران مزمن، بخصوص آنان که به امراض قلب، جگر ويا  گرده، نفس تنگى، شکر و همچنان افراد با سيستم معافيتى ضعيف و اشخاص کهن سال بيشتر در معرض خطر اين بيمارى قرار دارند.

سينه بغل را چگونه ميتوان تداوى کرد؟

خانواده ها باید درقسمت کرم نمودن خانه یک سلسله نزاکت ها را باید مدنظر داشته باشد اول اوتاق گرم میباشد اطفال شان نباید بایک بلوس و لباس عادی از اتاق بیرون شوند که دران وقت هوای بیرون سرد واز طرف دیگر الوده میباشد اطفال وقتی که هوای سرد و آلوده فضای بیرون خانه را تنفش میکنند ، باعث زگام در آنها میگردد.

داوى آن مربوط به علت و سبب آن ميشود. سينه بغل باکتريايى را که نوع بسيار عادى سينه بغل است ، ميتوان با انتى بيوتيک ها چون پنسيلين و علاوه بر آن دوا هاى ديگر چون ادويه سرفه و ضد درد معالجه کرد. اکثر افراد مصاب به سينه بغل در منزل معالجه مى شوند، اما بعضى بيماران غرض مراقبت هاى تخصصى نياز رفتن به شفاخانه را دارند.

آيا براى جلوگيرى از سينه بغل کدام کارى صورت گرفته مى تواند؟

براى جلوگيرى از مصاب شدن به سرما خورده گى، در هواى سرد لباس گرم به تن کنيد. ريزش مى تواند منجر به سينه بغل بخصوص در اشخاص کهن سال و بيمار شود. شستن دست ها يکى از راه هاى بسيار مهم جلوگيرى از پخش ميکروب هاى است که منجر به بيمارى هاى چون سرما خورده گى، ريزش و سينه بغل ميشوند.
سگرت کشيدن را متوقف کنيد!ِ افراد که سگرت ميکشند و اطفال شان نيز در معرض خطر روبه افزايش سينه بغل قرار دارند.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply