سفیر چین: نمیخواهم افغانستان در جنگ کشور های ابر قدرت متضرر شود

comments 0

28 Views

هندوکش – کابل :سفیر جدیدی چین روز در یک کنفرانس خبر گفت که نمیخواهد که کشور افغانستان در جنگ کشورهای ابر قدر شامل و یا متضرر شود.

وانگ یو سفیر جدید کشور چین در کابل در دیدار با خبرنگاران گفت که این کشور از گفتگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان حمایت می کند.

 وی گفت که خشونت و جنگ مداوم در افغانستان به نفع هیچ کس نبوده و تنها راهی که افغانها می توانند از از این بحران خلاص شوند، آغاز گفتگو های صلح است. و رسیدن به یک صلح واقعی است.

آقای یانگ همچنان گفت که کشور چین آماده است که کمک هایش را در قسمت باز سازی افغانستان ادامه دهد، اگرچه بیش از ۳ میلیون شهروندان چین هنوز زیر خط فقر زندگی می کنند، اما با آن هم این کشور متعهد است که در این شرایط سخت و دست یافتن به یک صلح دایمی با دوستان افغان خود کمک کند.

وی گفت که این کشور روابط خوب و دو جانبه با کشور افغانستان دارد و هرگز تلاش نمی کند که در امور داخلی این کشور دخالت کند.

وی همچنان تأکید کرد که کشور چین برای پایان دادن به ادامه جنگ بین الافغانی آماده میزبانی یک نشست بین خواهد بود.

عزت تبیان

Share this page to Telegram

Comments